Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, iż 25.03.2024 r. (tj. poniedziałek) rozpoczynają się prace dotyczące realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1744R ul. Kościuszki w Jarosławiu w km 0+007 - 0+810". Ruch przez tą ulicę zostanie bardzo utrudniony ze względu na wykonywane roboty polegające na frezowaniu starej nawierzchni. Zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Za...

Więcej