W zeszłym tygodniu (od 03 do 07 lipca 2023 r.) pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu w ramach służby liniowej wykonali następujące prace: > Koszenie trawy na poboczach w ciągu dróg powiatowych: Nr 1706R Cetula – Piwoda Nr 1674R Lubaczów – Laszki – Duńkowice Nr 1675R Nowa Grobla – Miękisz Nowy - Koszenie trawy przy znakach i przy przyjeździe kolejowym...

Więcej

W minionym tygodniu (od 26 do 30 czerwca 2023 r.) pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu w ramach służby liniowej wykonali następujące prace: > Montaż znaków drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Laszki > Montaż znaków drogowych przy rondzie w ciągu DP Nr 1725R Jarosław – Pawłosiów > Montaż słupków U-12c w ciągu drogi przez wieś Tuczempy –...

Więcej

W zeszłym tygodniu zakończono prace na terenie Gminy Chłopice w ciągu dróg powiatowych: - NR 1787R Chłopice - Łowce - Radymno oraz - Nr 1792R Łowce - Zamiechów oraz na terenie Gminy Jarosław w ciągu dróg powiatowych: - Nr 1701R Gorzyce - Kostków- Pełkinie, - Nr 1702 R Wólka Pełkińska - Kostków, - Nr 1790R Droga przez wieś Tuczempy, -...

Więcej

26 czerwca 2023 r. zostały podpisane umowy na przebudowę dróg powiatowych: Nr 1711R Ryszkowa Wola – Bobrówka – Laszki oraz Nr 1716R Makowisko – Bobrówka. W podpisaniu umowy uczestniczyli Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, Członek Zarządu Powiatu Jarosławskiego Krzysztof Cebulak, Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Mienia Powiatu Tatiana-Kożak-Siara, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg...

Więcej

Dobiega końca realizacja Inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice – Rokietnica w km 2+522 – 4+931 i w km 5+656 – 11+185”. Obecnie trwają prace polegające na ułożeniu ostatniej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna). Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna Za wszelkie utrudnienia związane z realizacją inwestycji, serdecznie przepraszamy. Źródło: PZD Jarosław...

Więcej

12 czerwca przy nowo wybudowanym rondzie w Łazach, odbył się oficjalny odbiór inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław – Wietlin – Łazy i Nr 1674R Lubaczów – Laszki – Duńkowice, tj. ok. 8,715 km”. Koszt w całości wyniósł 20 286 596,48 zł brutto, w tym: -11 186 810,50 zł brutto – Dofinansowanie z Budżetu Państwa – Program...

Więcej

5 czerwca 2023r. w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu została podpisana umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1818R w km 0+018 do km 1+398, tj. ulicy Sanowej w Radymnie. Obecni byli Senator Mieczysław Golba, Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, Członkowie Zarządu Powiatu: Marek Sobolewski oraz...

Więcej

W ubiegłym tygodniu, od 8 do 12 maja 2023 r. pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu w ramach służby liniowej wykonali następujące prace: Koszenie zieleńców w Jarosławiu w ciągu ulic powiatowych: Żeromskiego Nr 1742R, Reymonta Nr 1756R, Zielińskiego Nr 1758R, Bandurskiego Nr 1739R, Królowej Jadwigi Nr 1753R, Poniatowskiego Nr 1754R, Kasprowicza Nr 1751R, Szczytniańskiej Nr 1617R, Strzeleckiej Nr 1724R wraz...

Więcej

19 kwietnia 2023 roku, nastąpił odbiór chodnika przy drodze powiatowej nr 1619R Zarzecze - Pełnatycze - Bystrowice w miejscowości Cząstkowice. Wybudowano również kanał technologiczny i kanał deszczowy. Wartość inwestycji to ponad 440 tys. zł, z czego 240 tys. zł to wkład Powiatu Jarosławskiego, natomiast pozostała część to wkład Gminy Roźwienica. W odbiorze uczestniczyli Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Wicestarosta Mariusz Trojak,...

Więcej

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi "Przebudowy drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w km 3+712 -12+164 i Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w km 22+626 – 22-889 ’’ od dnia 15.03.2023 r. zostanie zamknięta droga powiatowa Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy na odcinku Wysocko - Łazy. Objazd zostanie wyznaczony przez miejscowość Wietlin I, Wietlin III zgodnie z...

Więcej