19 listopada 2022 roku w Rokietnicy Woli, Gmina Rokietnica odbyła się XI edycja Konkursu Przetworów Tradycyjnych Powiatu Jarosławskiego. Głównymi organizatorami byli Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot oraz Wójt Gminy Rokietnica Witold Szajny.Konkurs zorganizowany został w partnerstwie z Powiatową Radą Kół Gospodyń Wiejskich, którą reprezentowała Teresa Jasiewicz oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, którego reprezentantkami były Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk, Pełnomocnik...

Więcej