10 milionów na inwestycję w jarosławskim szpitalu. Będzie gotowa za 4 miesiące.

  • Wydrukuj
  • Email
  • 10 milionów na inwestycję w jarosławskim szpitalu. Będzie gotowa za 4 miesiące.. Jarosławski szpital pozyskał dokładnie 9 987 190,32 zł z pieniędzy unijnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020) na prowadzoną już inwestycję rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego. Umowę podpisano 23 października w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Dokumenty podpisali w imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego – Stanisław Kruczek i Lucjan Kuźniar zaś w imieniu COM, dyrektor placówki, Stanisław Krasny. Towarzyszyli im: Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski (powiat jarosławski jest organem prowadzącym szpital), Anna Schmidt-Rodziewicz, posłanka na Sejm RP oraz w imieniu senatora Mieczysława Golby, dyrektor jego biura, Andrzej Homa. Początek inwestycji 5 kwietnia 2017 r., została podpisana umowa pomiędzy Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu a firmą Erbud S.A., wykonawcą prac budowlanych. Koszt zadania został wyceniony na 21,8 mln złotych z 10 miesięcznym terminem realizacji. - Ta inwestycja – w zakresie, którym została objęta - pozwoli jarosławskiemu szpitalowi wyjść z XIX wieku, przeskakując wiek XX, do XXI wieku – powiedział podczas konferencji prasowej dyrektor placówki w Jarosławiu. A szczegółowo mowa o zadaniu pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w celu poprawy dostępności usług medycznych”. Po rozbudowie i nadbudowie do wykorzystania będzie powierzchnia ok. 800m², w sumie cztery kondygnacje. Na parterze usytuowana będzie centralna sterylizatornia, apteka szpitalna oraz pomieszczenia techniczne. Na pierwszym piętrze będzie zlokalizowany odcinek ginekologiczny oddziału ginekologiczno-położniczego z 24 łóżkami w salach jedno- lub dwułóżkowych z pełnymi węzłami sanitarnymi. Na drugim piętrze będzie odcinek położniczy tegoż oddziału i oddział neonatologiczny oraz 2 sale porodowe z 3 łóżkami porodowymi. Natomiast na trzecim piętrze  zostanie usytuowany blok operacyjny z 4 salami operacyjnymi. Nad budynkiem będzie wyniesione lądowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego, które będzie mogło przyjmować transporty całodobowo. Ponadto budynek będzie posiadał łącznik z pozostałymi budynkami Szpitala, a przede wszystkim będzie służył do transportu pacjentów do szpitalnego oddziału ratunkowego i odwrotnie z SOR na blok operacyjny. - Należy jeszcze pamiętać, że w ramach programu unijnego Polska-Ukraina-Białoruś został również złożony wniosek dotyczący współpracy COM w Jarosławiu i szpitala w Żółkwi na Ukrainie wraz z innowacyjnym wyposażeniem, jako szansa na poprawę zdrowia publicznego w obszarach przygranicznych Polski i Ukrainy – dodaje starosta jarosławski, Tadeusz Chrzan. - Opiewa on na kwotę 2 616 062,00 euro, z czego 1 445 768,00 euro dla jarosławskiego szpitala. Projekt przeszedł pozytywnie pierwszy etap weryfikacji – przypomina starosta, dodając, że liczy, że prowadzone inwestycje w sposób zdecydowanie pozytywny wpłyną na jarosławski szpital. Centrum Opieki Medycznej w sieci szpitali 27 czerwca Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu zostało zaliczone do drugiego stopnia podkarpackich szpitali w opublikowanym „Wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)”. Placówki zakwalifikowane do sieci będą miały gwarantowaną umowę z NFZ na 4 lata, do 2021 roku. Sieć będzie obejmować również ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.  Obligacje komunalne na zabezpieczenie inwestycji w COM Podczas sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 29 września, radni zdecydowali ostatecznie o emisji obligacji komunalnych, które mają być wyemitowane przez powiat jarosławski w kwocie 15 mln zł. z przeznaczeniem na inwestycje prowadzone w Centrum Opieki Medycznej. 10 milionów na inwestycje ze środków unijnych 11 września projekt Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu uzyskał pozytywną merytoryczną ocenę w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej”. Jarosławski szpital pozyskał w ten sposób dokładnie 9 987 190,32 zł. z pieniędzy unijnych na prowadzoną już inwestycję rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w celu poprawy dostępności usług medycznych. Prace od początku były zabezpieczone finansowo przez Powiat Jarosławski, organ prowadzący COM. Wniosek złożony przez Centrum Opieki Medycznej był jednym z dziewiętnastu z całego Podkarpacia (dofinansowanie uzyskało 16 placówek).  Umowę podpisano 23 października 2017 r.
  • Galeria

Jarosławski szpital pozyskał dokładnie 9 987 190,32 zł z pieniędzy unijnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020) na prowadzoną już inwestycję rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego. Umowę podpisano 23 października w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

Dokumenty podpisali w imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego – Stanisław Kruczek i Lucjan Kuźniar zaś w imieniu COM, dyrektor placówki, Stanisław Krasny. Towarzyszyli im: Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski (powiat jarosławski jest organem prowadzącym szpital), Anna Schmidt-Rodziewicz, posłanka na Sejm RP oraz w imieniu senatora Mieczysława Golby, dyrektor jego biura, Andrzej Homa.

Początek inwestycji

5 kwietnia 2017 r., została podpisana umowa pomiędzy Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu a firmą Erbud S.A., wykonawcą prac budowlanych. Koszt zadania został wyceniony na 21,8 mln złotych z 10 miesięcznym terminem realizacji.

- Ta inwestycja – w zakresie, którym została objęta - pozwoli jarosławskiemu szpitalowi wyjść z XIX wieku, przeskakując wiek XX, do XXI wieku – powiedział podczas konferencji prasowej dyrektor placówki w Jarosławiu. A szczegółowo mowa o zadaniu pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w celu poprawy dostępności usług medycznych”.

Po rozbudowie i nadbudowie do wykorzystania będzie powierzchnia ok. 800m², w sumie cztery kondygnacje. Na parterze usytuowana będzie centralna sterylizatornia, apteka szpitalna oraz pomieszczenia techniczne. Na pierwszym piętrze będzie zlokalizowany odcinek ginekologiczny oddziału ginekologiczno-położniczego z 24 łóżkami w salach jedno- lub dwułóżkowych z pełnymi węzłami sanitarnymi. Na drugim piętrze będzie odcinek położniczy tegoż oddziału i oddział neonatologiczny oraz 2 sale porodowe z 3 łóżkami porodowymi. Natomiast na trzecim piętrze  zostanie usytuowany blok operacyjny z 4 salami operacyjnymi.

Nad budynkiem będzie wyniesione lądowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego, które będzie mogło przyjmować transporty całodobowo. Ponadto budynek będzie posiadał łącznik z pozostałymi budynkami Szpitala, a przede wszystkim będzie służył do transportu pacjentów do szpitalnego oddziału ratunkowego i odwrotnie z SOR na blok operacyjny.

- Należy jeszcze pamiętać, że w ramach programu unijnego Polska-Ukraina-Białoruś został również złożony wniosek dotyczący współpracy COM w Jarosławiu i szpitala w Żółkwi na Ukrainie wraz z innowacyjnym wyposażeniem, jako szansa na poprawę zdrowia publicznego w obszarach przygranicznych Polski i Ukrainy – dodaje starosta jarosławski, Tadeusz Chrzan. - Opiewa on na kwotę 2 616 062,00 euro, z czego 1 445 768,00 euro dla jarosławskiego szpitala. Projekt przeszedł pozytywnie pierwszy etap weryfikacji – przypomina starosta, dodając, że liczy, że prowadzone inwestycje w sposób zdecydowanie pozytywny wpłyną na jarosławski szpital.

Centrum Opieki Medycznej w sieci szpitali

27 czerwca Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu zostało zaliczone do drugiego stopnia podkarpackich szpitali w opublikowanym „Wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)”.

Placówki zakwalifikowane do sieci będą miały gwarantowaną umowę z NFZ na 4 lata, do 2021 roku. Sieć będzie obejmować również ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. 

Obligacje komunalne na zabezpieczenie inwestycji w COM

Podczas sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 29 września, radni zdecydowali ostatecznie o emisji obligacji komunalnych, które mają być wyemitowane przez powiat jarosławski w kwocie 15 mln zł. z przeznaczeniem na inwestycje prowadzone w Centrum Opieki Medycznej.

10 milionów na inwestycje ze środków unijnych

11 września projekt Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu uzyskał pozytywną merytoryczną ocenę w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej”.

Jarosławski szpital pozyskał w ten sposób dokładnie 9 987 190,32 zł. z pieniędzy unijnych na prowadzoną już inwestycję rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w celu poprawy dostępności usług medycznych. Prace od początku były zabezpieczone finansowo przez Powiat Jarosławski, organ prowadzący COM.

Wniosek złożony przez Centrum Opieki Medycznej był jednym z dziewiętnastu z całego Podkarpacia (dofinansowanie uzyskało 16 placówek).  Umowę podpisano 23 października 2017 r.