Budżet powiatu jarosławskiego na rok 2020 uchwalony!

  • Wydrukuj
  • Email
  • Budżet powiatu jarosławskiego na rok 2020 uchwalony!. Rada Powiatu Jarosławskiego przyjęła budżet na rok 2020, podczas sesji, która odbyła się 19 grudnia 2019 r. Propozycja Zarządu zyskała akceptację 22 radnych, przy 22 głosujących, czyli jednogłośnie. Dochody planowane są na poziomie ponad 175 mln złotych (175.301.565,83 zł), wydatki to ponad 171 mln złotych (171.301.565,83 zł). Wśród największych inwestycji samorządu powiatowego w 2020 roku są m.in. zagospodarowanie poscaleniowe w Pruchniku i Jodłówce, inwestycje drogowe - w tym zabezpieczenie projektów na które pozyskano pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych, przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Ogniska Baletowego. To także budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Innowacyjnych (z planowanym dofinansowaniem z ministerstwa sportu) oraz przebudowa budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Po głosowaniu starosta Stanisław Kłopot, w imieniu Zarządu Powiatu, podziękował radnym za przyjęcie uchwały budżetowej – Jest to budżet bezpieczny, zapewniający realizację wszystkich zadań postawionych przed samorządem powiatowym. Są w nim zarezerwowane pieniądze także na inwestycje i zabezpieczenie wkładu własnego powiatu, do tych projektów, gdzie jest możliwe pozyskiwanie środków zewnętrznych, pozabudżetowych. Wśród pozostałych decyzji podjętych na sesji, Rada Powiatu rok 2020 ogłosiła „Rokiem Św. Jana Pawła II w Powiecie Jarosławskim”. Radni przyjęli również uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, co jest zgodne z ustawą o lecznictwie, w przypadku, gdy szpital odnotuje stratę finansową. Uczczono także minutą ciszy zmarłego niedawno wójta gminy Jarosław Romana Kałamarza. Całość sesji została zarejestrowana i dostępna jest na stronie BiP powiatu jarosławskiego https://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/1697 View the embedded image gallery online at: https://powiat.jaroslawski.pl/aktualnosci/item/5321-budzet-powiatu-jaroslawskiego-na-rok-2020-uchwalony#sigProId02f9665016

Rada Powiatu Jarosławskiego przyjęła budżet na rok 2020, podczas sesji, która odbyła się 19 grudnia 2019 r. Propozycja Zarządu zyskała akceptację 22 radnych, przy 22 głosujących, czyli jednogłośnie. Dochody planowane są na poziomie ponad 175 mln złotych (175.301.565,83 zł), wydatki to ponad 171 mln złotych (171.301.565,83 zł).

Wśród największych inwestycji samorządu powiatowego w 2020 roku są m.in. zagospodarowanie poscaleniowe w Pruchniku i Jodłówce, inwestycje drogowe - w tym zabezpieczenie projektów na które pozyskano pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych, przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Ogniska Baletowego. To także budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Innowacyjnych (z planowanym dofinansowaniem z ministerstwa sportu) oraz przebudowa budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Po głosowaniu starosta Stanisław Kłopot, w imieniu Zarządu Powiatu, podziękował radnym za przyjęcie uchwały budżetowej – Jest to budżet bezpieczny, zapewniający realizację wszystkich zadań postawionych przed samorządem powiatowym. Są w nim zarezerwowane pieniądze także na inwestycje i zabezpieczenie wkładu własnego powiatu, do tych projektów, gdzie jest możliwe pozyskiwanie środków zewnętrznych, pozabudżetowych.

Wśród pozostałych decyzji podjętych na sesji, Rada Powiatu rok 2020 ogłosiła „Rokiem Św. Jana Pawła II w Powiecie Jarosławskim”. Radni przyjęli również uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, co jest zgodne z ustawą o lecznictwie, w przypadku, gdy szpital odnotuje stratę finansową. Uczczono także minutą ciszy zmarłego niedawno wójta gminy Jarosław Romana Kałamarza.

Całość sesji została zarejestrowana i dostępna jest na stronie BiP powiatu jarosławskiego https://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/1697