Budżet powiatu jarosławskiego na rok 2022 został przyjęty podczas sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 13 stycznia 2022 r. 57 milionów złotych przeznaczono w nim na inwestycje, czyli dla porównania blisko trzykrotnie więcej, niż było to w ubiegłorocznej uchwale budżetowej. Wśród nowych koncepcji rozwoju powiatu zaproponowanych przez Zarząd Powiatu, pojawiły się Powiatowe Centrum Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Pawłosiowie...

Więcej

Budżet powiatu jarosławskiego na rok 2021 został przyjęty podczas sesji, która odbyła się 22 grudnia 2020 r. Propozycja Zarządu zyskała jednogłośną akceptację 22 radnych obecnych na sesji. Dochody planowane są na poziomie ponad 183 mln złotych (183.322.989,29 zł), wydatki to ponad 184 mln złotych (184.838.892,57 zł). Wśród największych inwestycji samorządu powiatowego, planowanych na blisko 21 mln złotych, są m.in. Podkarpacki...

Więcej

Jednogłośnie udzielone przez radnych wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2019 Staroście Jarosławskiemu i Zarządowi Powiatu, to jeden z efektów 23. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 29 czerwca 2020 r. - Dziękuję za udzielone mi i Zarządowi Powiatu wotum zaufania i absolutorium. Zobowiązuje mnie ono do dalszej ciężkiej pracy na rzecz mieszkańców powiatu jarosławskiego oraz...

Więcej

Rada Powiatu Jarosławskiego przyjęła budżet na rok 2020, podczas sesji, która odbyła się 19 grudnia 2019 r. Propozycja Zarządu zyskała akceptację 22 radnych, przy 22 głosujących, czyli jednogłośnie. Dochody planowane są na poziomie ponad 175 mln złotych (175.301.565,83 zł), wydatki to ponad 171 mln złotych (171.301.565,83 zł). Wśród największych inwestycji samorządu powiatowego w 2020 roku są m.in. zagospodarowanie poscaleniowe w...

Więcej

Jednogłośnie udzielone przez radnych wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2018 Staroście Jarosławskiemu i Zarządowi Powiatu to jeden z efektów 8. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 27 czerwca. Radni podczas sesji przyjęli również deklarację w sprawie powstrzymania ideologii „LGBT” przez wspólnotę samorządową. - Pragnę podziękować, zarówno za wotum zaufania jak również udzielone absolutorium. To zobowiązanie...

Więcej

Rada Powiatu Jarosławskiego przyjęła budżet na rok 2019, podczas sesji, która odbyła się 21 grudnia. Propozycja Zarządu zyskała akceptację 22 radnych. Dochody planowane są na poziomie 169 mln złotych, wydatki to 164 mln zł.Starosta Tadeusz Chrzan przedstawiając radnym założenia budżetu mówił, że warto zwrócić uwagę szczególnie na ponad 26 mln zł wydatków inwestycyjnych. Wśród największych inwestycji w 2019 roku są...

Więcej

- Tak wysoki budżet jest uchwalany po raz pierwszy we współczesnej historii naszego powiatu – stwierdził Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski. – Gwarantuje spokojne funkcjonowanie we wszystkich zadaniach, które realizuje samorząd powiatowy. Rada Powiatu Jarosławskiego jednogłośnie przyjęła budżet na rok 2018, podczas sesji, która odbyła się 21 grudnia. Propozycja Zarządu zyskała pozytywną akceptację wszystkich komisji Rady. Dochody planowane są na poziomie...

Więcej