Powiat jarosławski podpisał umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej

  • Wydrukuj
  • Email
  • Powiat jarosławski podpisał umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej. 7 września 2020 r. starosta jarosławski Stanisław Kłopot i wicestarosta Mariusz Trojak podpisali w Ministerstwie Edukacji Narodowej umowę o dofinansowanie projektu Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu. Ministerstwo reprezentował z-ca dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Karol Bieniek. Wartość projektu wynosi 765 tys. zł. Warto nadmienić także, że samorząd powiatowy w pozyskaniu grantu wspierał  wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Andrzej Wyczawski. Umowę podpisano w ramach konkursu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pod nazwą "Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi – II edycja". Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, konkurs ma na celu wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, usprawnienie systemu edukacji, który odpowiadałby na potrzeby gospodarki – objęcie wsparciem wszystkich szczebli kształcenia, pomiędzy którymi powinna być ścisła współpraca. Szczególnie ważnym elementem systemu kształcenia są szkoły, których zadaniem jest przygotowanie kadr nowoczesnej gospodarki na poziomie szkolnictwa branżowego i technicznego, jak również uczelnie wyższe. Kształcenie zawodowe oraz szkolnictwo wyższe mają największy wpływ na zapewnienie specjalistycznych kadr dla polskiej gospodarki.
  • Galeria
zdj. MEN

7 września 2020 r. starosta jarosławski Stanisław Kłopot i wicestarosta Mariusz Trojak podpisali w Ministerstwie Edukacji Narodowej umowę o dofinansowanie projektu Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu. Ministerstwo reprezentował z-ca dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Karol Bieniek. Wartość projektu wynosi 765 tys. zł. Warto nadmienić także, że samorząd powiatowy w pozyskaniu grantu wspierał  wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Andrzej Wyczawski.

Umowę podpisano w ramach konkursu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pod nazwą "Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi – II edycja".

Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, konkurs ma na celu wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, usprawnienie systemu edukacji, który odpowiadałby na potrzeby gospodarki – objęcie wsparciem wszystkich szczebli kształcenia, pomiędzy którymi powinna być ścisła współpraca. Szczególnie ważnym elementem systemu kształcenia są szkoły, których zadaniem jest przygotowanie kadr nowoczesnej gospodarki na poziomie szkolnictwa branżowego i technicznego, jak również uczelnie wyższe. Kształcenie zawodowe oraz szkolnictwo wyższe mają największy wpływ na zapewnienie specjalistycznych kadr dla polskiej gospodarki.

fe logo