Uchwalone absolutorium i wotum zaufania dla Starosty i Zarządu Powiatu Jarosławskiego

  • Wydrukuj
  • Email
  • Uchwalone absolutorium i wotum zaufania dla Starosty i Zarządu Powiatu Jarosławskiego. Rada Powiatu Jarosławskiego udzieliła wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2020 Staroście Jarosławskiemu i Zarządowi Powiatu. Wotum zostało udzielone przy 19. głosach „za” i 4. „wstrzymujących się”. W przypadku absolutorium było to 18. głosów „za” i 4. głosy „wstrzymujące się” . Sesja odbyła się 29 czerwca, w trybie stacjonarnym. Wotum zaufania było efektem przedstawienia radnym i przyjęcia przez nich Raportu o stanie Powiatu Jarosławskiego za rok 2020. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Jarosławskiego to z kolei konsekwencja zaaprobowania przez radnych sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Powiatu. Pozytywną opinię w tej mierze wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Powiatu. - Dziękuję za uchwalenie absolutorium, ale także za rok ciężkiej pracy Rady Powiatu, również w ramach organizacyjnych, które składam na ręce przewodniczącego Rady  – powiedział  po głosowaniu, starosta jarosławski Stanisław Kłopot. – Dziękuję klubowi radnych PiS z przewodniczącym Markiem Kucabem na czele, jak również dziękuję wszystkim radnym za każde słowa uwagi czy krytyki, które sobie cenimy, bo taka jest rola opozycji. Chcę podziękować również Skarbnik Powiatu, która jest prawdziwym strażnikiem budżetu, i wszystkim pracownikom Starostwa i jednostek organizacyjnych. Wotum zaufania i absolutorium nie wyczerpały tematyki obrad. Radni zadecydowali m.in. o realizacji kolejnych inwestycji drogowych, we współpracy z samorządami gminnymi. Chodzi o 2 mln 355 tys. zł. i drogi: Ryszkowa Wola – Laszki (gmina Laszki, 600 tys. zł), Bobrówka – Wysock (gmina Laszki, 200 tys. zł), budowę chodnika w Łowcach 2. etap (gmina Chłopice, 140 tys. zł), przebudowę dróg w gminie Pruchnik – Rzeplin, Świebodna, Hawłowice (200 tys. zł) oraz opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Radymno – Chałupki Medyckie (gmina Radymno, 40 tys. zł). Do tego doszło również ostateczne uregulowanie powiatowych inwestycji drogowych, planowanych na terenie Jarosławia (miasto Jarosław, 1 mln 665 tys. zł). Wprowadzono również pieniądze do budżetu powiatu, w związku z realizacją inwestycji współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Pruchnik – Kramarzówka – Helusz i Kidałowice – Rokietnica). Rada Powiatu przyjęła również „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Jarosławskiego na lata 2020 – 2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2027 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” dla tego Programu. Dokument dostępny będzie na stronie internetowej powiatu jarosławskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Radni zdecydowali także o likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, w związku z nieprowadzonym tam naborem od czterech lat, ze względu na zbyt małą liczbę zainteresowanych. Podkarpacki Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię, co do likwidacji tej placówki. Od 1 lipca 2021 r. decyzją Rady Powiatu przestaje również funkcjonować, jako samodzielna jednostka, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu. Prowadzone w dniu likwidacji sprawy stają się sprawami prowadzonymi przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu. Także pracownicy PODGiK przejdą do struktur Starostwa. Całość obrad dostępna jest pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=oEms4T6fPWk
  • Galeria

Rada Powiatu Jarosławskiego udzieliła wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2020 Staroście Jarosławskiemu i Zarządowi Powiatu. Wotum zostało udzielone przy 19. głosach „za” i 4. „wstrzymujących się”. W przypadku absolutorium było to 18. głosów „za” i 4. głosy „wstrzymujące się” . Sesja odbyła się 29 czerwca, w trybie stacjonarnym.

Wotum zaufania było efektem przedstawienia radnym i przyjęcia przez nich Raportu o stanie Powiatu Jarosławskiego za rok 2020. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Jarosławskiego to z kolei konsekwencja zaaprobowania przez radnych sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Powiatu. Pozytywną opinię w tej mierze wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Powiatu.

- Dziękuję za uchwalenie absolutorium, ale także za rok ciężkiej pracy Rady Powiatu, również w ramach organizacyjnych, które składam na ręce przewodniczącego Rady  – powiedział  po głosowaniu, starosta jarosławski Stanisław Kłopot. – Dziękuję klubowi radnych PiS z przewodniczącym Markiem Kucabem na czele, jak również dziękuję wszystkim radnym za każde słowa uwagi czy krytyki, które sobie cenimy, bo taka jest rola opozycji. Chcę podziękować również Skarbnik Powiatu, która jest prawdziwym strażnikiem budżetu, i wszystkim pracownikom Starostwa i jednostek organizacyjnych.

Wotum zaufania i absolutorium nie wyczerpały tematyki obrad. Radni zadecydowali m.in. o realizacji kolejnych inwestycji drogowych, we współpracy z samorządami gminnymi. Chodzi o 2 mln 355 tys. zł. i drogi: Ryszkowa Wola – Laszki (gmina Laszki, 600 tys. zł), Bobrówka – Wysock (gmina Laszki, 200 tys. zł), budowę chodnika w Łowcach 2. etap (gmina Chłopice, 140 tys. zł), przebudowę dróg w gminie Pruchnik – Rzeplin, Świebodna, Hawłowice (200 tys. zł) oraz opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Radymno – Chałupki Medyckie (gmina Radymno, 40 tys. zł). Do tego doszło również ostateczne uregulowanie powiatowych inwestycji drogowych, planowanych na terenie Jarosławia (miasto Jarosław, 1 mln 665 tys. zł). Wprowadzono również pieniądze do budżetu powiatu, w związku z realizacją inwestycji współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Pruchnik – Kramarzówka – Helusz i Kidałowice – Rokietnica).

Rada Powiatu przyjęła również „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Jarosławskiego na lata 2020 – 2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2027 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” dla tego Programu. Dokument dostępny będzie na stronie internetowej powiatu jarosławskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Radni zdecydowali także o likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, w związku z nieprowadzonym tam naborem od czterech lat, ze względu na zbyt małą liczbę zainteresowanych. Podkarpacki Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię, co do likwidacji tej placówki. Od 1 lipca 2021 r. decyzją Rady Powiatu przestaje również funkcjonować, jako samodzielna jednostka, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu. Prowadzone w dniu likwidacji sprawy stają się sprawami prowadzonymi przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu. Także pracownicy PODGiK przejdą do struktur Starostwa.

Całość obrad dostępna jest pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=oEms4T6fPWk