Ogłoszono prestiżowy ranking „Perspektyw” edycja 2022. Uwzględniane są w nim wyniki uzyskiwane przez szkoły ponadpodstawowe z całej Polski, w dwóch kategoriach – Licea i Technika. Ze szkół z naszego powiatu najwyższe, 4. miejsce na Podkarpaciu (46. w Polsce) i „Złotą Tarczę”, uzyskało Technikum nr 6 z Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych! W pierwszej podkarpackiej „50” kategorii Technika znalazły się także...

Więcej

Szanowni Państwo! Zbliża się Święto Edukacji Narodowej – dzień, w którym świętują wszyscy, którzy w sposób pośredni lub bezpośredni związani są z edukacją – nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, logopedzi i inni specjaliści, pracownicy administracji i obsługi szkół oraz pracownicy wydziałów edukacji. 14 października to również dzień, w którym świętuje się ważne historyczne wydarzenie, jakim było powołanie w 1773 r. pierwszej w...

Więcej

Od wręczenia Nagród Starosty Jarosławskiego rozpoczęły się tegoroczne powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się 11 października, a uczestniczyli w niej, na zaproszenie starosty jarosławskiego Stanisława Kłopota, przedstawiciele środowiska oświatowego z powiatu jarosławskiego oraz instytucji i urzędów z nim związanych. A jak ważnym i istotnym elementem jest powiatowa edukacja podkreślała również naczelnik wydziału edukacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, Marta...

Więcej

Dokładnie milion trzydzieści dziewięć tysięcy złotych, to wartość projektu edukacyjnego pod nazwą „Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy”. Przez ostatni rok był on realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną. Pieniądze pozyskał na ten cel samorząd powiatu jarosławskiego, a...

Więcej

Od 22 do 23 września, na stadionie w Pruchniku rozegrano powiatowe zawody w lekkiej atletyce w ramach Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zmagania sportowe w Pruchniku były objęte patronatem starosty jarosławskiego Stanisława Kłopota. Łącznie w zawodach lekkoatletycznych wzięło udział ponad 200 dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych z powiatu jarosławskiego. W Igrzyskach Dzieci rywalizowano w takich konkurencjach jak: bieg...

Więcej

Organizatorzy zapraszają na dwie konferencje podsumowujące projekt „Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które odbędą się 28 i 29 września. 28 września 2021 roku Konferencja upowszechniająca Model Współpracy Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu z Państwową...

Więcej

W przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego, w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu odbyła się uroczystość powierzenia stanowisk dyrektorów pięciu szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowo-wychowawczych w powiecie jarosławskim. Była to także okazja do wręczenia aktu nadania awansu zawodowego nauczyciela, dla pedagogów uczących w szkołach prowadzonych przez samorząd powiatowy, reprezentowany tego dnia, czyli 30 sierpnia, przez starostę jarosławskiego Stanisława Kłopota i naczelnik wydziału...

Więcej

Na rok szkolny 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez samorząd powiatu jarosławskiego, zostało przyjętych 1240 uczniów. Warto dodać dla porównania, że w poprzednim roku szkolnym było ich 1237. - Zgodnie z planowanym harmonogramem działań, zakończył się już główny etap rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Do końca sierpnia odbywa się jeszcze rekrutacja uzupełniająca – informuje starosta jarosławski Stanisław Kłopot....

Więcej

5 lipca br. CKE ogłosiła wyniki matur 2021 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym – maj 2021, przystąpiło 273 419 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (61.3% w liceach ogólnokształcących oraz 38.7% w technikach). W tym roku absolwenci szkół ponadgimnazjalnych nie mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego w części ustnej oraz z wybranego przedmiotu na poziomie...

Więcej

Rada Powiatu Jarosławskiego udzieliła wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2020 Staroście Jarosławskiemu i Zarządowi Powiatu. Wotum zostało udzielone przy 19. głosach „za” i 4. „wstrzymujących się”. W przypadku absolutorium było to 18. głosów „za” i 4. głosy „wstrzymujące się” . Sesja odbyła się 29 czerwca, w trybie stacjonarnym. Wotum zaufania było efektem przedstawienia radnym i przyjęcia...

Więcej