W przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego, w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu odbyła się uroczystość powierzenia stanowisk dyrektorów pięciu szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowo-wychowawczych w powiecie jarosławskim. Była to także okazja do wręczenia aktu nadania awansu zawodowego nauczyciela, dla pedagogów uczących w szkołach prowadzonych przez samorząd powiatowy, reprezentowany tego dnia, czyli 30 sierpnia, przez starostę jarosławskiego Stanisława Kłopota i naczelnik wydziału...

Więcej

Na rok szkolny 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez samorząd powiatu jarosławskiego, zostało przyjętych 1240 uczniów. Warto dodać dla porównania, że w poprzednim roku szkolnym było ich 1237. - Zgodnie z planowanym harmonogramem działań, zakończył się już główny etap rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Do końca sierpnia odbywa się jeszcze rekrutacja uzupełniająca – informuje starosta jarosławski Stanisław Kłopot....

Więcej

5 lipca br. CKE ogłosiła wyniki matur 2021 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym – maj 2021, przystąpiło 273 419 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (61.3% w liceach ogólnokształcących oraz 38.7% w technikach). W tym roku absolwenci szkół ponadgimnazjalnych nie mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego w części ustnej oraz z wybranego przedmiotu na poziomie...

Więcej

Rada Powiatu Jarosławskiego udzieliła wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2020 Staroście Jarosławskiemu i Zarządowi Powiatu. Wotum zostało udzielone przy 19. głosach „za” i 4. „wstrzymujących się”. W przypadku absolutorium było to 18. głosów „za” i 4. głosy „wstrzymujące się” . Sesja odbyła się 29 czerwca, w trybie stacjonarnym. Wotum zaufania było efektem przedstawienia radnym i przyjęcia...

Więcej

W dniach 24 – 25 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu odbyły się konkursy na kandydatów na dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowo – wychowawczych. W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół i placówek zostały wyłonione następujące osoby: Dorota Wierzbińska-Dubaj – kandydat na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu, Adam...

Więcej

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie! W związku z zakończeniem roku szkolnego Dyrekcji Szkół i Placówek, Nauczycielom, Katechetom, Pedagogom, Pracownikom administracji i obsługi oraz Uczniom składam serdeczne podziękowania i gratulacje. Rok szkolny 2020/2021 był trudnym i wymagającym czasem. Rozwijająca się pandemia zmieniła tryb i formy uczenia się i nauczania. W bardzo krótkim czasie cała edukacja musiała się przestawić na tryb pracy zdalnej,...

Więcej

Powrót dzieci i młodzieży do stacjonarnego nauczania związany jest z gorącą dyskusją, która przetacza się w mediach i w gronie związanych z oświatą osób. W majowym numerze „Dyrektora szkoły” Bogdan Bugdalski – dziennikarz i redaktor specjalizujący się w sprawach samorządowych w artykule: „Cztery filary wsparcia szkoły”, opisał planowane działania resortu edukacji, które mają stanowić wsparcie dzieci i młodzieży powracającej po...

Więcej

Drodzy Maturzyści! Wprawdzie w tym roku nie zakwitły kasztany, ale kalendarz wskazuje na to, że już niedługo zasiądziecie do szkolnych ławek, aby zmierzyć się z maturą - jednym z najważniejszych egzaminów, nie bez przyczyny nazywanym egzaminem dojrzałości. Za Wami lata spędzone w szkole – okres nauki, zdobywania wiedzy, umiejętności, kształtowania postaw, rozwijania zainteresowań, poznawania nowych ludzi, budowania przyjaźni, przeżywania miłości...

Więcej

- Pomimo niesprzyjających warunków zewnętrznych, które zakłócały i ciągle zakłócają normalne i stabilne funkcjonowanie szkół, zbliża się czas, gdy musicie podjąć decyzję o tym, w jakiej szkole, na jakim kierunku, profilu czy zawodzie kontynuować będziecie dalszą naukę. Wyobrażam sobie jak duże to dla Was wyzwanie i ile emocji wiążę się z podjęciem ostatecznej decyzji.. Tymi słowami, starosta jarosławski Stanisław Kłopot...

Więcej

- Pomimo niesprzyjających warunków zewnętrznych, które zakłócały i ciągle zakłócają normalne i stabilne funkcjonowanie szkół, zbliża się czas, gdy musicie podjąć decyzję o tym, w jakiej szkole, na jakim kierunku, profilu czy zawodzie kontynuować będziecie dalszą naukę. Wyobrażam sobie jak duże to dla Was wyzwanie i ile emocji wiążę się z podjęciem ostatecznej decyzji.. Tymi słowami, starosta jarosławski Stanisław Kłopot...

Więcej