Po majowych zmaganiach z maturalnymi arkuszami 80,8 % maturzystów Powiatu Jarosławskiego może realnie myśleć o wyborze studiów, gdyż zdała obowiązkową część tego ważnego egzaminu. Wśród 937 absolwentów naszych szkół ponadpodstawowych, 917 przystąpiło do matury: w liceum 436, w technikum 481. Z danych CKE wynika, że w Polsce maturę zdało 78.2% tegorocznych absolwentów – 84% absolwenci LO, a 69.2% absolwenci technikum....

Więcej

Rok szkolny 2021/2022 dla większości uczniów naszego powiatu zakończył się 24 czerwca, kiedy to odebrali oni świadectwa promocyjne i udali się na wytęsknione wakacje. Podczas, gdy nasza młodzież wypoczywa już (lub pracuje) w różnych zakątkach Polski i Europy dyrektorzy szkół i placówek podsumowują mijający rok szkolny i wraz z radami pedagogicznymi pochylają się nad różnymi aspektami funkcjonowania swojej szkoły/placówki. Pomimo...

Więcej

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty Drodzy Rodzice, Opiekunowie i Uczniowie! Z okazji zakończenia roku szkolnego 2021/2022 do wszystkich Nauczycieli i Pracowników Oświaty kieruję słowa uznania i serdeczne podziękowania za pracę i zaangażowanie w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia Polaków. Wymiernym efektem Waszych działań są nie tylko sukcesy uczniów w olimpiadach, zawodach i rankingach szczebla krajowego, regionalnego i wojewódzkiego, ale...

Więcej

Drodzy Mieszkańcy powiatu jarosławskiego! Jarosławskie Pola Nadziei to cykliczna akcja charytatywna, której celem jest gromadzenie środków finansowych na rzecz miejscowego Hospicjum im. Św. Jana Pawła II przy ul. Sanowej. Tegoroczna, szósta już, uliczna zbiórka odbyła się 30 kwietnia i 1 maja. Wolontariusze kwestowali w Jarosławiu i całym powiecie - przed kościołami, sklepami oraz na terenie Galerii „Stara Ujeżdżalnia” i zakładu...

Więcej

Drodzy Maturzyści! Od bardzo wielu lat koniec kwietnia i początek maja kojarzą się nierozłącznie z kwitnącymi kasztanami i czasem matur, przez wielu ciągle określanych – egzaminem dojrzałości. Przystąpienie do egzaminu maturalnego to ważny i odpowiedzialny krok, którego skutki wpływają na dalsze życiowe wybory – uczelnie, kierunek studiów czy wymarzoną pracę. Głęboko wierzę i ufam w to, że pobyt w szkole...

Więcej

Wyniki badań wskazały na to, że nauka zdalna i pandemia spowodowały pogorszenie zdrowia psychicznego i fizycznego młodzieży. Przyczyniła się ona do wytworzenia negatywnych nawyków, takich jak długie spanie, niewychodzenie z domu, ściąganie na sprawdzianach czy korzystanie w czasie sprawdzianów z pomocy domowników. - Podobne badania zostały przeprowadzone wśród uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez samorząd powiatu jarosławskiego. Ankietę on-line wypełniło ok....

Więcej

Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu w roku 2022 obchodził jubileusz 30-lecia działalności. Jest organizacją pozarządową pożytku publicznego, znaną w środowisku lokalnym głównie z pomocy materialnej uzdolnionej i wyróżniającej się młodzieży. W okresie wspomnianych 30 lat, Fundacja wypłaciła 2876 stypendiów dla uczniów i studentów na łączną sumę ponad 2.227.700 zł. Przypomnijmy, że 28 stycznia...

Więcej

Ogłoszono prestiżowy ranking „Perspektyw” edycja 2022. Uwzględniane są w nim wyniki uzyskiwane przez szkoły ponadpodstawowe z całej Polski, w dwóch kategoriach – Licea i Technika. Ze szkół z naszego powiatu najwyższe, 4. miejsce na Podkarpaciu (46. w Polsce) i „Złotą Tarczę”, uzyskało Technikum nr 6 z Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych! W pierwszej podkarpackiej „50” kategorii Technika znalazły się także...

Więcej

Szanowni Państwo! Zbliża się Święto Edukacji Narodowej – dzień, w którym świętują wszyscy, którzy w sposób pośredni lub bezpośredni związani są z edukacją – nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, logopedzi i inni specjaliści, pracownicy administracji i obsługi szkół oraz pracownicy wydziałów edukacji. 14 października to również dzień, w którym świętuje się ważne historyczne wydarzenie, jakim było powołanie w 1773 r. pierwszej w...

Więcej

Od wręczenia Nagród Starosty Jarosławskiego rozpoczęły się tegoroczne powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się 11 października, a uczestniczyli w niej, na zaproszenie starosty jarosławskiego Stanisława Kłopota, przedstawiciele środowiska oświatowego z powiatu jarosławskiego oraz instytucji i urzędów z nim związanych. A jak ważnym i istotnym elementem jest powiatowa edukacja podkreślała również naczelnik wydziału edukacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, Marta...

Więcej