Ruszają prace przy drogach powiatowych Jarosław - Wietlin - Łazy oraz Kidałowice - Morawsko.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Ruszają prace przy drogach powiatowych Jarosław - Wietlin - Łazy oraz Kidałowice - Morawsko.. 16 maja 2022 r. starosta jarosławski Stanisław Kłopot podpisał umowy na realizację dwóch powiatowych inwestycji drogowych. Przedmiotem umów są drogi Jarosław – Wietlin – Łazy oraz Kidałowice – Morawsko. Pieniądze na ten cel samorząd powiatowy pozyskał z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Współfinansować je będą również miejscowe samorządy gminne. Obydwie drogi mają być gotowe w przyszłym roku. Podpisanie umów miało wyjątkowy charakter, zarówno ze względu na wartość obydwu inwestycji, jak również ich strategiczne znaczenie dla powiatu jarosławskiego. – Po podpisaniu umów przystępujemy do gruntownej przebudowy tych dwóch dróg o łącznej wartości ponad 23 milionów złotych – mówi starosta St. Kłopot. – Cieszę się, że jest z nami poseł Tadeusz Chrzan, bo to jego zabiegi spowodowały uzyskanie dofinansowania z rządowych środków, za co bardzo dziękuję. - Takie inwestycje finansowane ze środków rządowych mają ogromne znaczenie, bo są doskonałym uzupełnieniem całej sieci powstających obecnie dróg ekspresowych – mówił poseł Tadeusz Chrzan. – Drogi są „krwioobiegiem” gospodarki, więc te inwestycje uatrakcyjnią gospodarczo powiat jarosławski. Co istotne dla mieszkańców naszego powiatu, poprawią komfort życia i bezpieczeństwo – dodał poseł. W uroczystości wzięli udział, obok wspomnianego posła Tadeusza Chrzana, także przewodniczący Rady Powiatu Marian Fedor, wicestarosta Mariusz Trojak, członek Zarządu Powiatu Krzysztof Cebulak, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu, Paweł Tworek  oraz przedstawiciele wykonawców: prezes Piotr Jarosz i dyrektor Krzysztof Kępski (Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego w Dębicy) oraz dyrektor Ryszard Hadała (firma PBI). W ramach blisko 10-kilometrowej inwestycji, droga Jarosław - Wietlin – Łazy zostanie poszerzona do 6 metrów, ze wzmocnieniem poboczy. Będą również m.in. jednostronne chodniki, zatoki autobusowe i przejścia dla pieszych. W Łazach zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą Lubaczów – Laszki – Duńkowice, ze zwykłego na typu rondo. Koszt to 17,83 mln złotych, z czego finansowanie z Polskiego Ładu to ponad 11 mln złotych. Powiat finansowo wspomogą zaś gminy: Laszki oraz Jarosław – gmina wiejska. Droga Kidałowice – Morawsko zostanie poszerzona do 6 metrów. Planowane jest wzmocnienie konstrukcji jezdni, wykonanie poboczy oraz chodników, zatoki autobusowej i przejść dla pieszych. Prace będą kosztować 5,58 mln złotych, z dofinansowaniem z Polskiego ładu w wysokości 3,57 mln zł. Finansowego wsparcia udzieliła gmina Pawłosiów.
  • Galeria

16 maja 2022 r. starosta jarosławski Stanisław Kłopot podpisał umowy na realizację dwóch powiatowych inwestycji drogowych. Przedmiotem umów są drogi Jarosław – Wietlin – Łazy oraz Kidałowice – Morawsko. Pieniądze na ten cel samorząd powiatowy pozyskał z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Współfinansować je będą również miejscowe samorządy gminne. Obydwie drogi mają być gotowe w przyszłym roku.

Podpisanie umów miało wyjątkowy charakter, zarówno ze względu na wartość obydwu inwestycji, jak również ich strategiczne znaczenie dla powiatu jarosławskiego. – Po podpisaniu umów przystępujemy do gruntownej przebudowy tych dwóch dróg o łącznej wartości ponad 23 milionów złotych – mówi starosta St. Kłopot. – Cieszę się, że jest z nami poseł Tadeusz Chrzan, bo to jego zabiegi spowodowały uzyskanie dofinansowania z rządowych środków, za co bardzo dziękuję.

- Takie inwestycje finansowane ze środków rządowych mają ogromne znaczenie, bo są doskonałym uzupełnieniem całej sieci powstających obecnie dróg ekspresowych – mówił poseł Tadeusz Chrzan. – Drogi są „krwioobiegiem” gospodarki, więc te inwestycje uatrakcyjnią gospodarczo powiat jarosławski. Co istotne dla mieszkańców naszego powiatu, poprawią komfort życia i bezpieczeństwo – dodał poseł.

W uroczystości wzięli udział, obok wspomnianego posła Tadeusza Chrzana, także przewodniczący Rady Powiatu Marian Fedor, wicestarosta Mariusz Trojak, członek Zarządu Powiatu Krzysztof Cebulak, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu, Paweł Tworek  oraz przedstawiciele wykonawców: prezes Piotr Jarosz i dyrektor Krzysztof Kępski (Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego w Dębicy) oraz dyrektor Ryszard Hadała (firma PBI).

W ramach blisko 10-kilometrowej inwestycji, droga Jarosław - Wietlin – Łazy zostanie poszerzona do 6 metrów, ze wzmocnieniem poboczy. Będą również m.in. jednostronne chodniki, zatoki autobusowe i przejścia dla pieszych. W Łazach zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą Lubaczów – Laszki – Duńkowice, ze zwykłego na typu rondo. Koszt to 17,83 mln złotych, z czego finansowanie z Polskiego Ładu to ponad 11 mln złotych. Powiat finansowo wspomogą zaś gminy: Laszki oraz Jarosław – gmina wiejska. 

Droga Kidałowice – Morawsko zostanie poszerzona do 6 metrów. Planowane jest wzmocnienie konstrukcji jezdni, wykonanie poboczy oraz chodników, zatoki autobusowej i przejść dla pieszych. Prace będą kosztować 5,58 mln złotych, z dofinansowaniem z Polskiego ładu w wysokości 3,57 mln zł. Finansowego wsparcia udzieliła gmina Pawłosiów.