Uroczyste poświęcenie Katolickiego Mikołajkowego Przedszkola im. św. Jana Pawła II

  • Wydrukuj
  • Email
  • Uroczyste poświęcenie Katolickiego Mikołajkowego Przedszkola im. św. Jana Pawła II. 13 maja 2023 r. odbyło się uroczyste poświęcenie Katolickiego Mikołajkowego Przedszkola im. św. Jana Pawła II. „Powrót do dogmatu benedyktyńskiego” – tak jednym zdaniem można określić zamysł nowo powstałego przedszkola prowadzonego przez Mniszki Benedyktynki. Wychowawcy stawiają na wszechstronny rozwój dziecka. Wysoki poziom edukacji i formacji katolickiej. Katolickie Przedszkole Mikołajkowe w Jarosławiu funkcjonuje już od 21 września 2022 roku. Powstało dzięki wytrwałości i ciężkiej pracy Matki Przeoryszy oraz Sióstr Benedyktynek z Klasztoru w Jarosławiu. To zasługa starań o środki zewnętrzne m.in. z Funduszu Ochrony Środowiska czy też Konserwatora Zabytków. Siostry także zaznaczają mocno, że przedszkole utworzono dzięki dobrym sercom darczyńców. Do przedszkola uczęszcza 100 dzieci. Zwieńczeniem prac było uroczyste poświęcenie przedszkola, poprzedziła je msza święta. W uroczystości uczestniczyli Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot  oraz Skarbnik Powiatu Jarosławskiego Agnieszka Mroczka, którzy wręczyli dzieciom artystyczno-kreatywne upominki. Placówka powstała jako wotum wdzięczności za Pontyfikat św. Jana Pawła II, w 100. rocznicę Jego urodzin. Jest to odpowiedź na słowa Papieża „Nie budujcie mi pomników, zróbcie coś dla ludzi”. Fot.SB
  • Galeria

13 maja 2023 r. odbyło się uroczyste poświęcenie Katolickiego Mikołajkowego Przedszkola im. św. Jana Pawła II.

„Powrót do dogmatu benedyktyńskiego” – tak jednym zdaniem można określić zamysł nowo powstałego przedszkola prowadzonego przez Mniszki Benedyktynki. Wychowawcy stawiają na wszechstronny rozwój dziecka. Wysoki poziom edukacji i formacji katolickiej.

Katolickie Przedszkole Mikołajkowe w Jarosławiu funkcjonuje już od 21 września 2022 roku. Powstało dzięki wytrwałości i ciężkiej pracy Matki Przeoryszy oraz Sióstr Benedyktynek z Klasztoru w Jarosławiu. To zasługa starań o środki zewnętrzne m.in. z Funduszu Ochrony Środowiska czy też Konserwatora Zabytków. Siostry także zaznaczają mocno, że przedszkole utworzono dzięki dobrym sercom darczyńców. Do przedszkola uczęszcza 100 dzieci.

Zwieńczeniem prac było uroczyste poświęcenie przedszkola, poprzedziła je msza święta. W uroczystości uczestniczyli Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot  oraz Skarbnik Powiatu Jarosławskiego Agnieszka Mroczka, którzy wręczyli dzieciom artystyczno-kreatywne upominki.

Placówka powstała jako wotum wdzięczności za Pontyfikat św. Jana Pawła II, w 100. rocznicę Jego urodzin. Jest to odpowiedź na słowa Papieża „Nie budujcie mi pomników, zróbcie coś dla ludzi”.

 

Fot.SB