Dzisiaj, 10 lipca 2024 roku, została podpisana umowa na prace remontowe i konserwatorskie XVII-wiecznych murów obronnych w Klasztorze Sióstr Benedyktynek. Na realizację tego zadania pozyskano kwotę w wysokości 250 827,16 złotych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.Sygnatariuszami umowy byli Kamil Dziukiewicz Starosta Powiatu Jarosławskiego oraz Krzysztof Cebulak, którzy reprezentowali Powiat Jarosławski.Prace remontowe i konserwatorskie, które zostaną przeprowadzone dzięki pozyskanym środkom,...

Więcej

13 maja 2023 r. odbyło się uroczyste poświęcenie Katolickiego Mikołajkowego Przedszkola im. św. Jana Pawła II. „Powrót do dogmatu benedyktyńskiego” – tak jednym zdaniem można określić zamysł nowo powstałego przedszkola prowadzonego przez Mniszki Benedyktynki. Wychowawcy stawiają na wszechstronny rozwój dziecka. Wysoki poziom edukacji i formacji katolickiej. Katolickie Przedszkole Mikołajkowe w Jarosławiu funkcjonuje już od 21 września 2022 roku. Powstało dzięki...

Więcej