"Mała obwodnica Surochowa"

  • Wydrukuj
  • Email
  • "Mała obwodnica Surochowa". Od dziś, tj. 23.02.2024r., dzięki wydanemu pozwoleniu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu, możliwe jest użytkowanie tzw. „Małej obwodnicy Surochowa ”, która została wykonana w ramach inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi 1719R Jarosław – Wietlin- Łazy w km 2 +490 – 3+712 wraz z budową mostu na rzece Szkło w km 2+787 ”. Całkowita wartość zadania wyniosła 13 870 865,19 zł. Projekt łączy się z dalszym odcinkiem drogi powiatowej 1719R Jarosław - Wietlin- Łazy, który został oddany do użytku w ubiegłym roku. Otwarcie przedmiotowego obiektu przyczyni się do:poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez zniwelowanie ostrych zakrętów prowadzących do miejscowości Surochów zmniejszenia ruchu drogowego przy posesjach zamieszkiwanych przez okolicznych mieszkańców.Droga nr 1719R posiada jezdnię bitumiczną o szerokości 6,00 m, dwustronne pobocza utwardzone kruszywem do szerokości 1,00 m. Mamy nadzieję, że wszyscy korzystający z nowo powstałego obiektu będą zadowoleni z jego powstania. Informacja - PZD w Jarosławiu
  • Galeria

Od dziś, tj. 23.02.2024r., dzięki wydanemu pozwoleniu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu, możliwe jest użytkowanie tzw. „Małej obwodnicy Surochowa ”, która została wykonana w ramach inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi 1719R Jarosław – Wietlin- Łazy w km 2 +490 – 3+712 wraz z budową mostu na rzece Szkło w km 2+787 ”. Całkowita wartość zadania wyniosła 13 870 865,19 zł.

Projekt łączy się z dalszym odcinkiem drogi powiatowej 1719R Jarosław - Wietlin- Łazy, który został oddany do użytku w ubiegłym roku.

Otwarcie przedmiotowego obiektu przyczyni się do:

  • poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez zniwelowanie ostrych zakrętów prowadzących do miejscowości Surochów
  • zmniejszenia ruchu drogowego przy posesjach zamieszkiwanych przez okolicznych mieszkańców.

Droga nr 1719R posiada jezdnię bitumiczną o szerokości 6,00 m, dwustronne pobocza utwardzone kruszywem do szerokości 1,00 m.

Mamy nadzieję, że wszyscy korzystający z nowo powstałego obiektu będą zadowoleni z jego powstania.

Informacja - PZD w Jarosławiu