Została podpisana umowa na prace remontowe i konserwatorskie XVII-wiecznych murów obronnych w Klasztorze Sióstr Benedyktynek

  • Wydrukuj
  • Email
  • Została podpisana umowa na prace remontowe i konserwatorskie XVII-wiecznych murów obronnych w Klasztorze Sióstr Benedyktynek. Dzisiaj, 10 lipca 2024 roku, została podpisana umowa na prace remontowe i konserwatorskie XVII-wiecznych murów obronnych w Klasztorze Sióstr Benedyktynek. Na realizację tego zadania pozyskano kwotę w wysokości 250 827,16 złotych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.Sygnatariuszami umowy byli Kamil Dziukiewicz Starosta Powiatu Jarosławskiego oraz Krzysztof Cebulak, którzy reprezentowali Powiat Jarosławski.Prace remontowe i konserwatorskie, które zostaną przeprowadzone dzięki pozyskanym środkom, mają na celu nie tylko zabezpieczenie i odrestaurowanie murów, ale również podniesienie ich wartości turystycznej i edukacyjnej. Dzięki temu Klasztor Sióstr Benedyktynek będzie mógł nadal pełnić swoją ważną rolę jako miejsce kultu, a jednocześnie jako zabytek o dużym znaczeniu historycznym. #powiatjarosławski #noweinwestycje
  • Galeria

Dzisiaj, 10 lipca 2024 roku, została podpisana umowa na prace remontowe i konserwatorskie XVII-wiecznych murów obronnych w Klasztorze Sióstr Benedyktynek. Na realizację tego zadania pozyskano kwotę w wysokości 250 827,16 złotych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Sygnatariuszami umowy byli Kamil Dziukiewicz Starosta Powiatu Jarosławskiego oraz Krzysztof Cebulak, którzy reprezentowali Powiat Jarosławski.
Prace remontowe i konserwatorskie, które zostaną przeprowadzone dzięki pozyskanym środkom, mają na celu nie tylko zabezpieczenie i odrestaurowanie murów, ale również podniesienie ich wartości turystycznej i edukacyjnej. Dzięki temu Klasztor Sióstr Benedyktynek będzie mógł nadal pełnić swoją ważną rolę jako miejsce kultu, a jednocześnie jako zabytek o dużym znaczeniu historycznym.

#powiatjarosławski #noweinwestycje