Budżet Państwa

flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Realizacja zadania pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego oraz urządzeń do klimatyzacji i wentylacji powietrza dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu”.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 2 450 148,06 zł, co daje 100% wartości inwestycji.

Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny wynikało z jego braku lub konieczności wymiany na nowy ze względu na stopień zużycia a także ze względu na konieczność zapewnienia pacjentom zarażonym chorobą COVID-19 właściwej diagnostyki i leczenia. Zakup sprzętu przyczyni się do podniesienia standardów udzielania świadczeń zdrowotnych. 

 com

Więcej