Umowa na projekt z branży spożywczej, wart ponad 700 tys. złotych, podpisana.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Umowa na projekt z branży spożywczej, wart ponad 700 tys. złotych, podpisana.. 7 września 2020 r. starosta jarosławski Stanisław Kłopot i wicestarosta Mariusz Trojak podpisali w Ministerstwie Edukacji Narodowej umowę o dofinansowanie projektu Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu. Ministerstwo reprezentował z-ca dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Karol Bieniek. Wartość projektu wynosi 765 tys. zł. Warto nadmienić także, że samorząd powiatowy w pozyskaniu grantu wspierał  wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Andrzej Wyczawski. - Edukacja zawodowa i przygotowanie profesjonalnych kadr stanowi podstawowy wyznacznik rozwoju zarówno gospodarki lokalnej jak i gospodarki o zasięgu ogólnopolskim. Mając na uwadze konieczność poprawy jakości szkolnictwa zawodowego i jego korelacji z potrzebami rynku pracy Starostwo Powiatowe w Jarosławiu w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu opracowało wniosek, na którego realizację podpisano właśnie umowę - wyjaśnia starosta jarosławski Stanisław Kłopot Jego wartość, finansowana w całości przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, wynosi dokładnie 765 287,50 zł. W projekcie, obok wspomnianej uczelni, udział weźmie Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. M. Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu. - Istotą projektowych przedsięwzięć jest wypracowanie modelu systemowej współpracy między szkołą, uczelnią wyższą, instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami w celu stworzenia możliwości ściślejszego powiązania kształcenia teoretycznego z realnymi warunkami pracy – wyjaśnia naczelnik wydziału edukacji i spraw społecznych Marta Kurpiel. Założenia projektowe obejmują zakup laboratorium odzwierciedlającego rzeczywiste warunki pracy w zawodzie technik technologii żywności, opracowanie przez nauczycieli, pracodawców, instytucje rynku pracy i wyższą  uczelnię rekomendacji do praktycznych rozwiązań w zakresie realizacji programu nauczania oraz przeprowadzenie przez pracowników naukowych uczelni ćwiczeń z wykorzystaniem jej bazy i wyposażenia. Realizacja projektu przewidziana jest od 1 marca 2021 do 30 września 2022 r.
  • Galeria

7 września 2020 r. starosta jarosławski Stanisław Kłopot i wicestarosta Mariusz Trojak podpisali w Ministerstwie Edukacji Narodowej umowę o dofinansowanie projektu Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu. Ministerstwo reprezentował z-ca dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Karol Bieniek. Wartość projektu wynosi 765 tys. zł. Warto nadmienić także, że samorząd powiatowy w pozyskaniu grantu wspierał  wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Andrzej Wyczawski.

 - Edukacja zawodowa i przygotowanie profesjonalnych kadr stanowi podstawowy wyznacznik rozwoju zarówno gospodarki lokalnej jak i gospodarki o zasięgu ogólnopolskim. Mając na uwadze konieczność poprawy jakości szkolnictwa zawodowego i jego korelacji z potrzebami rynku pracy Starostwo Powiatowe w Jarosławiu w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu opracowało wniosek, na którego realizację podpisano właśnie umowę - wyjaśnia starosta jarosławski Stanisław Kłopot Jego wartość, finansowana w całości przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, wynosi dokładnie 765 287,50 zł.

W projekcie, obok wspomnianej uczelni, udział weźmie Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. M. Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu. - Istotą projektowych przedsięwzięć jest wypracowanie modelu systemowej współpracy między szkołą, uczelnią wyższą, instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami w celu stworzenia możliwości ściślejszego powiązania kształcenia teoretycznego z realnymi warunkami pracy – wyjaśnia naczelnik wydziału edukacji i spraw społecznych Marta Kurpiel.

Założenia projektowe obejmują zakup laboratorium odzwierciedlającego rzeczywiste warunki pracy w zawodzie technik technologii żywności, opracowanie przez nauczycieli, pracodawców, instytucje rynku pracy i wyższą  uczelnię rekomendacji do praktycznych rozwiązań w zakresie realizacji programu nauczania oraz przeprowadzenie przez pracowników naukowych uczelni ćwiczeń z wykorzystaniem jej bazy i wyposażenia.

Realizacja projektu przewidziana jest od 1 marca 2021 do 30 września 2022 r.

 fe logo