Inwestycje w powiatową edukację

  • Wydrukuj
  • Email
  • Inwestycje w powiatową edukację. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, zadecydowano o kolejnym zwiększeniu budżetu powiatowego. - Mowa o kwocie 2 mln zł w dziale Oświata i Wychowanie i realizacji projektów edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat jarosławski, na które pozyskano pieniądze ze środków europejskich i krajowych – wyjaśnia starosta jarosławski Stanisław Kłopot. Jeśli sytuacja pandemiczna nie pokrzyżuje planów, realizowane będą następujące projekty:„Mobilność i kreatywność gwarancją rozwoju” (Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących, we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji), „Europejskie staże zawodowe szansą rozwoju” (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji), „Międzynarodowe staże uczniów” (Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji).W roku 2021 będą realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu także kolejne duże projekty edukacyjne, czyli:„Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami lokalnego rynku pracy” oraz „Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu".- Tutaj zaangażowano Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych i Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących przy pierwszym z wymienionych projektów oraz Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w drugim – mówi naczelnik wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, Marta Kurpiel. – Naszymi partnerami są zaś Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska z Przemyśla – dodaje naczelnik. Działania projektowe obejmują doposażenie szkolnych pracowni i laboratoriów w nowoczesny sprzęt, opracowanie przez nauczycieli, pracodawców, instytucje rynku pracy i wyższą  uczelnię rekomendacji do praktycznych rozwiązań w zakresie realizacji programu nauczania oraz przeprowadzenie przez pracowników naukowych uczelni ćwiczeń z wykorzystaniem bazy i wyposażenia PWSTE. Wartość obydwu zadań finansowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z funduszy europejskich, wynosi w przybliżeniu milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, zadecydowano o kolejnym zwiększeniu budżetu powiatowego. - Mowa o kwocie 2 mln zł w dziale Oświata i Wychowanie i realizacji projektów edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat jarosławski, na które pozyskano pieniądze ze środków europejskich i krajowych – wyjaśnia starosta jarosławski Stanisław Kłopot.

Jeśli sytuacja pandemiczna nie pokrzyżuje planów, realizowane będą następujące projekty:

  • Mobilność i kreatywność gwarancją rozwoju” (Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących, we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji),
  • Europejskie staże zawodowe szansą rozwoju” (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji),
  • Międzynarodowe staże uczniów” (Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji).

W roku 2021 będą realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu także kolejne duże projekty edukacyjne, czyli:

  • Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami lokalnego rynku pracy” oraz
  • Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu".

- Tutaj zaangażowano Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych i Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących przy pierwszym z wymienionych projektów oraz Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w drugim – mówi naczelnik wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, Marta Kurpiel.Naszymi partnerami są zaś Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska z Przemyśla – dodaje naczelnik.

Działania projektowe obejmują doposażenie szkolnych pracowni i laboratoriów w nowoczesny sprzęt, opracowanie przez nauczycieli, pracodawców, instytucje rynku pracy i wyższą  uczelnię rekomendacji do praktycznych rozwiązań w zakresie realizacji programu nauczania oraz przeprowadzenie przez pracowników naukowych uczelni ćwiczeń z wykorzystaniem bazy i wyposażenia PWSTE. Wartość obydwu zadań finansowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z funduszy europejskich, wynosi w przybliżeniu milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych.

fe logo