List Starosty Jarosławskiego na Dzień Edukacji Narodowej

  • Wydrukuj
  • Email
  • List Starosty Jarosławskiego na Dzień Edukacji Narodowej. Szanowni Państwo! Zbliża się Święto Edukacji Narodowej – dzień, w którym świętują wszyscy, którzy w sposób pośredni lub bezpośredni związani są z edukacją – nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, logopedzi i inni specjaliści, pracownicy administracji i obsługi szkół oraz pracownicy wydziałów edukacji. 14 października to również dzień, w którym świętuje się ważne historyczne wydarzenie, jakim było powołanie w 1773 r. pierwszej w Polsce i w Europie instytucji odpowiedzialnej za kształcenie młodzieży, opracowanie podręczników w języku polskim oraz określenie zakresu i ilości nauczanych przedmiotów – Komisji Edukacji Narodowej. Powołanie jej do życia nie tylko nakreśliło ramy i kierunki narodowej oświaty końca XVIII w., ale przyczyniło się do tego, że możliwe było przetrwanie trudnych czasów zaborów i zachowanie narodowej tożsamości. W każdym roku 14 października wraca się pamięcią do tego ważnego wydarzenia i co roku podkreśla się rolę, rangę i wręcz misję nauczycieli w wychowaniu młodego pokolenia Polaków. Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Oświaty! W dniu Święta Edukacji składam Wam podziękowania za trud, pracę i zaangażowanie w nauczanie i wychowanie młodzieży. Dziękuję Wam za szereg inicjatyw, programów i przedsięwzięć, dzięki którym wzbogacanie proces nauczania i otwieracie przed uczniami inspirujący świat nauki i nowoczesny obszar techniki. Dziękuję za czas, uwagę i troskę, które poświęcacie na indywidualną pracę z uczniami, na pomoc i wsparcie w drodze Ich osobistego rozwoju. Z okazji Święta Edukacji Narodowej wszystkim, którzy związani są z oświatą, składam najlepsze życzenia – sił, wytrwałości, mądrości i dużo satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech Państwa dni wypełnione będą dobrymi zdarzeniami i radosnymi przeżyciami. W życiu osobistym życzę optymizmu, dobrego zdrowia i pomyślności we wszystkich obszarach aktywności. Stanisław Kłopot Starosta Jarosławski

Szanowni Państwo!

Zbliża się Święto Edukacji Narodowej – dzień, w którym świętują wszyscy, którzy w sposób pośredni lub bezpośredni związani są z edukacją – nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, logopedzi i inni specjaliści, pracownicy administracji i obsługi szkół oraz pracownicy wydziałów edukacji.

14 października to również dzień, w którym świętuje się ważne historyczne wydarzenie, jakim było powołanie w 1773 r. pierwszej w Polsce i w Europie instytucji odpowiedzialnej za kształcenie młodzieży, opracowanie podręczników w języku polskim oraz określenie zakresu i ilości nauczanych przedmiotów – Komisji Edukacji Narodowej. Powołanie jej do życia nie tylko nakreśliło ramy i kierunki narodowej oświaty końca XVIII w., ale przyczyniło się do tego, że możliwe było przetrwanie trudnych czasów zaborów i zachowanie narodowej tożsamości.

W każdym roku 14 października wraca się pamięcią do tego ważnego wydarzenia i co roku podkreśla się rolę, rangę i wręcz misję nauczycieli w wychowaniu młodego pokolenia Polaków.

Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Oświaty! W dniu Święta Edukacji składam Wam podziękowania za trud, pracę i zaangażowanie w nauczanie i wychowanie młodzieży. Dziękuję Wam za szereg inicjatyw, programów i przedsięwzięć, dzięki którym wzbogacanie proces nauczania i otwieracie przed uczniami inspirujący świat nauki i nowoczesny obszar techniki. Dziękuję za czas, uwagę i troskę, które poświęcacie na indywidualną pracę z uczniami, na pomoc i wsparcie w drodze Ich osobistego rozwoju.

Z okazji Święta Edukacji Narodowej wszystkim, którzy związani są z oświatą, składam najlepsze życzenia – sił, wytrwałości, mądrości i dużo satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech Państwa dni wypełnione będą dobrymi zdarzeniami i radosnymi przeżyciami. W życiu osobistym życzę optymizmu, dobrego zdrowia i pomyślności we wszystkich obszarach aktywności.

Stanisław Kłopot

Starosta Jarosławski