GRECKIE I WŁOSKIE MOBILNOŚCI ZSSChiO UROCZYŚCIE PODSUMOWANE

  • Wydrukuj
  • Email
  • GRECKIE I WŁOSKIE MOBILNOŚCI ZSSChiO UROCZYŚCIE PODSUMOWANE. Nadszedł czas na podsumowanie dwuletniego projektu „Europejskie mobilności ZSSChiO” Nr 2020-1-PL01-KA102-081059 realizowanego w ramach programu Erasmus+ Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 Mobilność edukacyjna przez Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (zmiana nazwy od 01.09.2022 r. na Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych). Projekt o budżecie 149 807 euro współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 50 uczniów i 6  nauczycieli uzyskało certyfikaty potwierdzające podwyższenie ich umiejętności zawodowych, językowych i społecznych w wyniku udziału w mobilnościach w formie praktyk lub staży zawodowych w Grecji i we Włoszech. Analiza raportów cząstkowych złożonych przez uczestników oraz wyników ewaluacji wskazała, że udział w projekcie w znaczący sposób wpłynął na ich rozwój zawodowy, a tym samym ułatwi start lub wzmocni ich pozycję na rynku pracy. Uczestnicy nabyli umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach za granicą, stali się bardziej samodzielni, otwarci na kulturę innych narodów, wzrosło ich poczucie własnej wartości. Miesięczne praktyki wpłynęły pozytywnie na kształtowanie postawy odpowiedzialności i wrażliwości. Wszystkie nabyte umiejętności zawodowe, językowe i społeczne potwierdza uzyskany przez uczestników i ich opiekunów dokument Europass-Mobilność. W uroczystym podsumowaniu projektu udział wzięli Dyrekcja, koordynatorzy, uczestnicy, opiekunowie z ramienia szkoły. Zaszczycili nas swoją obecnością zaproszeni goście: - Stanisław Kłopot Starosta Powiatu Jarosławskiego - Marta Kurpiel Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu - Celina Gruca-Zwolińska w imieniu Skarbnika Powiatu Jarosławskiego - Mario Pappano – przedstawiciel instytucji przyjmującej – firmy Vespucci 1-11 srl w Rimini we Włoszech - Dyrektorzy jarosławskich szkół średnich wraz z koordynatorami - Komendant 9-12 Hufca Pracy - Rodzice uczniów - Nauczyciele i pracownicy szkoły. Podczas uroczystości padło wiele podziękowań i słów uznania. Uczniowie prezentowali rezultaty projektu w języku obcym (po włosku i grecku) i przedstawili swoje wrażenia z praktyk. Nauczyciele, którzy odbyli staż podzielili się swoimi refleksjami oraz zaprezentowali rezultaty udziału w stażu – m.in. wykonane przez siebie wyroby. Podkreślili ogromną wartość dodaną projektu jaką była możliwość wspólnego przeżywania Świąt Wielkanocnych w Grecji oraz udział w zagranicznych warsztatach kulinarnych i cukierniczych. Wszystkie działania podczas zagranicznych mobilności wpisywały się w założenia Szkoły Promującej Zdrowie. Spowodowało to wzrost świadomości uczestników i innych odbiorców w zakresie korzyści ze zdrowego odżywiania oraz prowadzenia zdrowego stylu życia. Rezultaty projektu zaprezentowane na spotkaniu, umieszczone na tablicach upowszechniających, w projekcie eTwinning oraz dedykowanej zakładce strony internetowej szkoły, świadczą o dużej różnorodności podjętych działań i ich pozytywnym wpływie na podwyższenie umiejętności oraz zmianę postaw uczestników, zespołu projektowego, społeczności szkolnej i innych szkół oraz lokalnego środowiska. Podkreślić należy również, że realizacja projektu przyczyniła się w dużym stopniu do rozwoju i podwyższenia jakości kształcenia szkoły. Było to również kolejne doświadczenie dla zespołu projektowego w zakresie zarządzania projektem oraz działań wychowawczych. Koordynatorzy projektu Wanda Mazurek-Lecyk i Agnieszka Siwoń serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu. Szczególne słowa uznania zawarte zostały w certyfikatach jakości kształcenia za profesjonalną organizację praktyk i staży wręczonych właścicielom instytucji przyjmujących Mario Pappano oraz Honoracie i Antonisowi Lavantsiotis. Informacja prasowa (tekst, zdj.): ZSSiB w Jarosławiu
  • Galeria

Nadszedł czas na podsumowanie dwuletniego projektu „Europejskie mobilności ZSSChiO” Nr 2020-1-PL01-KA102-081059 realizowanego w ramach programu Erasmus+ Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 Mobilność edukacyjna przez Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (zmiana nazwy od 01.09.2022 r. na Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych). Projekt o budżecie 149 807 euro współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

50 uczniów i 6  nauczycieli uzyskało certyfikaty potwierdzające podwyższenie ich umiejętności zawodowych, językowych i społecznych w wyniku udziału w mobilnościach w formie praktyk lub staży zawodowych w Grecji i we Włoszech.

Analiza raportów cząstkowych złożonych przez uczestników oraz wyników ewaluacji wskazała, że udział w projekcie w znaczący sposób wpłynął na ich rozwój zawodowy, a tym samym ułatwi start lub wzmocni ich pozycję na rynku pracy. Uczestnicy nabyli umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach za granicą, stali się bardziej samodzielni, otwarci na kulturę innych narodów, wzrosło ich poczucie własnej wartości. Miesięczne praktyki wpłynęły pozytywnie na kształtowanie postawy odpowiedzialności i wrażliwości. Wszystkie nabyte umiejętności zawodowe, językowe i społeczne potwierdza uzyskany przez uczestników i ich opiekunów dokument Europass-Mobilność.

W uroczystym podsumowaniu projektu udział wzięli Dyrekcja, koordynatorzy, uczestnicy, opiekunowie z ramienia szkoły. Zaszczycili nas swoją obecnością zaproszeni goście:

- Stanisław Kłopot Starosta Powiatu Jarosławskiego

- Marta Kurpiel Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

- Celina Gruca-Zwolińska w imieniu Skarbnika Powiatu Jarosławskiego

- Mario Pappano – przedstawiciel instytucji przyjmującej – firmy Vespucci 1-11 srl w Rimini we Włoszech

- Dyrektorzy jarosławskich szkół średnich wraz z koordynatorami

- Komendant 9-12 Hufca Pracy

- Rodzice uczniów

- Nauczyciele i pracownicy szkoły.

Podczas uroczystości padło wiele podziękowań i słów uznania. Uczniowie prezentowali rezultaty projektu w języku obcym (po włosku i grecku) i przedstawili swoje wrażenia z praktyk. Nauczyciele, którzy odbyli staż podzielili się swoimi refleksjami oraz zaprezentowali rezultaty udziału w stażu – m.in. wykonane przez siebie wyroby. Podkreślili ogromną wartość dodaną projektu jaką była możliwość wspólnego przeżywania Świąt Wielkanocnych w Grecji oraz udział w zagranicznych warsztatach kulinarnych i cukierniczych.

Wszystkie działania podczas zagranicznych mobilności wpisywały się w założenia Szkoły Promującej Zdrowie. Spowodowało to wzrost świadomości uczestników i innych odbiorców w zakresie korzyści ze zdrowego odżywiania oraz prowadzenia zdrowego stylu życia.

Rezultaty projektu zaprezentowane na spotkaniu, umieszczone na tablicach upowszechniających, w projekcie eTwinning oraz dedykowanej zakładce strony internetowej szkoły, świadczą o dużej różnorodności podjętych działań i ich pozytywnym wpływie na podwyższenie umiejętności oraz zmianę postaw uczestników, zespołu projektowego, społeczności szkolnej i innych szkół oraz lokalnego środowiska.

Podkreślić należy również, że realizacja projektu przyczyniła się w dużym stopniu do rozwoju i podwyższenia jakości kształcenia szkoły. Było to również kolejne doświadczenie dla zespołu projektowego w zakresie zarządzania projektem oraz działań wychowawczych.

Koordynatorzy projektu Wanda Mazurek-Lecyk i Agnieszka Siwoń serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu. Szczególne słowa uznania zawarte zostały w certyfikatach jakości kształcenia za profesjonalną organizację praktyk i staży wręczonych właścicielom instytucji przyjmujących Mario Pappano oraz Honoracie i Antonisowi Lavantsiotis.


 

Informacja prasowa (tekst, zdj.): ZSSiB w Jarosławiu