Zachęcamy do udziału w ogólnopolskim konkursie „Koło ARiMR w sercu wsi”, organizowanym pod patronatem Tomasza Nowakowskiego, prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Konkurs skierowanym jest do Kół Gospodyń Wiejskich i polega na nakręceniu krótkiego filmu (od 3 do 5 min.), obrazującego sposoby wykorzystania przez KGW otrzymanej z ARiMR pomocy finansowej. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 listopada 2020 r. Szczegóły w...

Więcej

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Termin składania wniosków –  od dnia 9 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. Szczegóły na stronie www.arimr.gov.pl oraz w załączniku Informacja za...

Więcej

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach...

Więcej