22 stycznia 2024 roku odbyły się obchody upamiętniające Powstanie Styczniowe. To już 161. Rocznica tego zrywu narodowowyzwoleńczego, w którym uczestniczyli także jarosławianie i lokalna społeczność. Przy pamiątkowej tablicy na Starym Cmentarzu w Jarosławiu wszystkim bohaterom Powstania, hołd oddał dziś w imieniu mieszkańców Powiatu Jarosławskiego: Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot. Obecni byli także: Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Radny Powiatu Jarosławskiego:...

Więcej

22 stycznia 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe. Polacy chwycili za broń, aby wyzwolić się z okowów zaborcy. Mniejsze i większe bitwy polskich oddziałów z regularnym wojskiem carskim przetoczyły się przez terytorium zaboru rosyjskiego od stycznia 1863 roku do jesieni 1864 roku. Mimo początkowych sukcesów, wojna partyzancka zakończyła się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko 1 ...

Więcej