Zakończył się trwający od września ubiegłego roku remont Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarosławiu. - W 2020 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu złożyło do Starostwa Powiatowego w Jarosławiu wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III” – przypomina starosta jarosławski Stanisław Kłopot. Kwota uzyskanego dofinansowanie ze środków Państwowego...

Więcej

W tym roku mija 10 lat od kiedy funkcjonuje tzw. mieszkanie chronione, inicjatywa jedna z pierwszych w Polsce. Jest ono przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną. Samorząd powiatu jarosławskiego w roku 2021 na funkcjonowanie tej formy wsparcia, przeznaczył dotację w wysokości 198 000 zł. - Pieniądze przeznaczone są na wynagrodzenia asystentów osób niepełnosprawnych, opłaty mediów oraz zakup...

Więcej

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu zaprasza wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej do składania podań o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką mającą na celu przywrócenie lub zwiększenie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia,. Warsztat oferuje terapię zajęciową, szkolenia, warsztaty, próbki pracy oraz praktyki zawodowe...

Więcej

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, w dniach 20 – 27 września 2020 r. organizuje akcję pn. „Otwórzmy przed Nimi życie – Teraz Twój Ruch”. W tych dniach organizatorzy zapraszają do aktywności ruchowej i jednocześnie wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, które na co dzień korzystają z usług Stowarzyszenia, przez symboliczną wpłatę. Aby wziąć udział w akcji: ¾     należy wejść na...

Więcej