16 maja 2023 r. nastąpiło oficjalne rozpoczęcie budowy drugiego mostu na rzece San pomiędzy miejscowościami Munina i Sobiecin. W wydarzeniu udział wzięli Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot oraz Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor. Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2023-2025. Całkowita wartość prac projektowych i robót budowlanych to ponad 190 mln zł. -Inwestycja ta jest niezwykle istotna w rozwoju sieci dróg...

Więcej

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informujemy, iż w związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi realizacji zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helusz od dnia 24.04.2023 r. będą odbywały się prace polegające na wymianie konstrukcji nawierzchni jezdni w km 0+260 – 0+630 ( od aktywnego przejścia dla pieszych przy szkole do końca chodnika po prawej stronie , posesja nr 38 ) ....

Więcej

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informujemy, iż w związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi realizacji zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helusz od dnia 24.04.2023 r. będą odbywały się prace polegające na wymianie konstrukcji nawierzchni jezdni w km 0+260 – 0+630 ( od aktywnego przejścia dla pieszych przy szkole do końca chodnika po prawej stronie , posesja nr 38 ) ....

Więcej

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informujemy, iż w związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi realizacji zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helusz od dnia 24.04.2023 r. będą odbywały się prace polegające na wymianie konstrukcji nawierzchni jezdni w km 0+260 – 0+630 ( od aktywnego przejścia dla pieszych przy szkole do końca chodnika po prawej stronie , posesja nr 38 ) ....

Więcej

Umowa na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy wraz z budową mostu na rzece Szkło” została podpisana. W spotkaniu uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, Członkowie Zarządu Powiatu Marek Kisielewicz oraz Krzysztof Cebulak, Dyrektor PZD Paweł Tworek oraz przedstawiciel Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego S.A. w Dębicy Piotr...

Więcej

21 grudnia 2022 r. odbył się odbiór zmodernizowanej drogi powiatowej nr 1729 R - ul. Zwierzyniecka Wartość inwestycji to 498 127,86 zł, współfinansowana z budżetu Gminy Miejskiej w Jarosławiu (249 063,93 zł) oraz z budżetu Powiatu Jarosławskiego (249 063,93 zł) W ramach inwestycji wykonano: 220 mb nawierzchni bitumicznej wymieniono 280 mb zniszczonego krawężnika drogowego wzdłuż krawężnika wykonano opaskę bezpieczeństwa- 0,40...

Więcej

9 grudnia 2022 roku w Zapałowie odbyło się oficjalne otwarcie drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka - Zapałów w km 4+370 - 7+983 Długość odcinka do przebudowy 3,613 km. Wartość inwestycji 3 633 962,00 zł , w tym: Udział Nadleśnictwa Jarosław 1 952 410,72 zł Udział Powiatu Jarosławskiego 908 491,00 zł Udział Gminy Wiązownica 908 490,00 zł W uroczystości otwarcia udział...

Więcej

W dniu 08 grudnia 2022 nastąpił odbiór chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy-Duńkowice w m. Charytany. To kontynuacja budowy ciągu pieszego na odcinku od świetlicy wiejskiej do mostu na rzece Szkło. Wartość inwestycji : 114 700,00 zł brutto. W ramach inwestycji wykonany został chodnik z kostki brukowej wraz z kanałem technologicznym i kanalizacją deszczową Inwestycja współfinansowana została z...

Więcej

28 lipca 2022 roku został dokonany odbiór techniczny drogi powiatowej nr 1726R Wierzbna-Cieszacin. W odbiorze uczestniczyli: Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, radny Powiatu Jarosławskiego Stanisław Sopel, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek wraz z pracownikami, Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń, przedstawiciel wykonawcy Usługi Transportowe Piotr Jedynak, Sołtys Sołectwa Cieszacin Mały Dorota Socha oraz Radny Sołectwa Cieszacin Mały Jan Słoma. Przebudowany odcinek...

Więcej