12 maja 2023 r. odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu. Gośćmi specjalnymi byli Pani Olga Semeniuk-Patkowska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Pan Piotr Patkowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych. Poruszone kwestie dotyczyły między innymi: rozwoju małych i średnich przedsiębiorców...

Więcej