Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Mirocinie z Gminy Przeworsk zaprasza do współpracy! Jednostka otrzymała dotację w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2022 rok. Zadanie polega na przygotowaniu, opracowaniu i wydrukowaniu publikacji – w formie śpiewnika pt. „Wsi spokojna, wsi wesoła – na ludową nutę”, w której będą zawarte...

Więcej