Powiatowe Ognisko Baletowe im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu serdecznie zaprasza na kurs taneczny, przeznaczony dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych w powiecie jarosławskim. Zajęcia są bezpłatne, odbywają się w poniedziałki i piątki o godzinie 18.15 w budynku "Gwiazdy" (ul. Franciszkańska 2), oczywiście w Jarosławiu. - Będzie na ludowo, oferujemy naukę tańców towarzyskich i współczesnych oraz, nazwijmy to dla uproszczenia, tańce użytkowe...

Więcej

Duże zmiany w Powiatowym Ognisku Baletowym im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu. Swoją funkcję przestała pełnić długoletnia dyrektor Maria Kus, która przeszła na emeryturę. Nowym dyrektorem został powołany przez Zarząd Powiatu, na razie na najbliższy rok, Robert Drewniak. Uroczyste podziękowanie za wieloletnią pracę odbyło się 31 sierpnia 2021 r. Oprócz dyrekcji POB obecny był wicestarosta jarosławski Mariusz Trojak oraz naczelnik wydziału...

Więcej