Szkoły i placówki oświatowe powiatu jarosławskiego rozpoczęły nowy rok szkolny z dużym zapasem maseczek i płynów dezynfekcyjnych pochodzących ze środków Rezerw Państwowych. Dzięki pomocy i wsparciu strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, tuż przed 1 września rozprowadzono po jednostkach oświatowych ponad 4 300 l płynów dezynfekcyjnych i 16 200 sztuk maseczek poprawiających bezpieczeństwo zdrowotne uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Strażakom serdecznie...

Więcej