W sobotę, 10 września, Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych iw. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu gościł Absolwentów dwóch klas byłego Technikum Drogowego, którzy swój egzamin dojrzałości złożyli pół wieku temu. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Kościele Św. Ducha, w czasie której uczestnicy modlili się za licznie obecnych oraz zmarłych byłych Uczniów oraz Profesorów. Pani Dyrektor Renata Tomaka-Pasternak zaprosiła zebranych do odwiedzenia...

Więcej