Wyrównywanie różnic między regionami

  • Wydrukuj
  • Email
  • Wyrównywanie różnic między regionami. Sfinalizowano część umów, które samorząd powiatowy zawarł w 2020 roku na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Dotyczyły one zakupu 9 osobowych specjalistycznych mikrobusów dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowania pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarosławiu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Łączny koszt całego projektu to 430 tys. zł. - Dofinansowania otrzymały gminy Pruchnik i Rokietnica na wspomniane mikrobusy oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu na remont WTZ – informuje starosta jarosławski Stanisław Kłopot. Powiat jarosławski otrzymał ponadto dofinansowanie z programu na zakup mikrobusu dla  DPS w Moszczanach.Rozliczono już dofinansowanie ze środków PFRON  dla gminy Pruchnik (90 tys. zł). Łączny koszt zakupu wyniósł 160 tys. zł. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku gminy Rokietnica Tutaj dofinansowanie wyniosło 85 tys. zł, przy koszcie zakupu 135 tys. zł. Pozostałe projekty zostaną zakończone i rozliczone w roku 2021 r.
  • Galeria

Sfinalizowano część umów, które samorząd powiatowy zawarł w 2020 roku na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Dotyczyły one zakupu 9 osobowych specjalistycznych mikrobusów dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowania pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarosławiu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Łączny koszt całego projektu to 430 tys. zł.

- Dofinansowania otrzymały gminy Pruchnik i Rokietnica na wspomniane mikrobusy oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu na remont WTZ – informuje starosta jarosławski Stanisław Kłopot. Powiat jarosławski otrzymał ponadto dofinansowanie z programu na zakup mikrobusu dla  DPS w Moszczanach.Rozliczono już dofinansowanie ze środków PFRON  dla gminy Pruchnik (90 tys. zł). Łączny koszt zakupu wyniósł 160 tys. zł. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku gminy Rokietnica Tutaj dofinansowanie wyniosło 85 tys. zł, przy koszcie zakupu 135 tys. zł.

Pozostałe projekty zostaną zakończone i rozliczone w roku 2021 r.