Dofinansowanie z Budżetu Państwa (2)

flaga

Wykonanie właściwych prac w   ramach  zadania  pn. Zabezpieczenie   osuwiska  oraz  odbudowa   korpusu  drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów – Świebodna – Pruchnik w km 11+632 – 12+579 – etap III

Wartość zadania   -      3 489 832,11 zł

Dofinansowanie      -      2 746 601,00 zł 

Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych

Więcej

flaga

Remont drogi powiatowej Nr 1781R Helusz - Wola Węgierska w km 1+440 - 1+660 w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych.

Dofinansowanie z budżetu państwa  - 111 707,00 zł

Środki Powiatu - 44 218,13 zł

Więcej