Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu jarosławskiego (osoby fizyczne, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, JST) na indywidualne, bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich. Jeśli poszukujesz środków na rozwój lub założenie działalności gospodarczej, chcesz uczestniczyć w szkoleniach, dowiedzieć się czy Twój pomysł ma szansę na otrzymanie dofinansowania przyjdź na spotkanie z konsultantem Funduszy Europejskich. Z pomocy konsultanta będzie można skorzystać 3 kwietnia 2024...

Więcej

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o ogłoszeniu I naboru Formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu " Fundusz Usług Rozwojowych II - wsparcie przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego. Maksymalna kwota dofinansowania na jednego pracownika wynosi 10 000 zł, natomiast poziom dofinansowania ( w zależności o wielkości podmiotu) może wynieść nawet 80 %. Formularze zgłoszeniowe w ramach I...

Więcej

W dniu 6 marca 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu odbyły się pierwsze indywidualne, bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Spotkanie otworzył Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, a uczestniczyli w nim m.in. Radna Powiatu Jarosławskiego Tatiana Kożak – Siara oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Ewelina Olejarz. Mobilny Punktu Informacyjny Funduszy Europejskich...

Więcej

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu jarosławskiego (osoby fizyczne, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, JST) na indywidualne, bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich. Jeśli poszukujesz środków na rozwój lub założenie działalności gospodarczej, chcesz uczestniczyć w szkoleniach, dowiedzieć się czy Twój pomysł ma szansę na otrzymanie dofinansowania przyjdź na spotkanie z konsultantem Funduszy Europejskich. Z pomocy konsultanta będzie można skorzystać 6 marca 2024...

Więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje o organizowanym przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu bezpłatnym webinarium nt. "Fundusze europejskie dla przedsiębiorców - kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe". Webinarium odbędzie się 26 lutego 2024 roku o godzinie 11:00. Webinarium skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracodawców nie będący przedsiębiorcami, mających swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności...

Więcej

Nazwa wnioskodawcy: Powiat Jarosławski Partner: Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Warszawie Partner: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. Ks. B. Markiewicza w Jarosławiu Tytuł przedsięwzięcia: „Branżowe Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu” w ramach Konkursu: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) Nr Umowy: KPO/22/BCU/W/0028 Kwota dofinansowania: 13 ...

Więcej

Powiat Jarosławski - jako organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 roku poz.1079), ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, pn: Branżowe...

Więcej

Uczniowie Witkowskiego przystąpili do projektu „Lekcja o Funduszach Europejskich VII”, której organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Tegoroczna edycja poświęcona jest zagadnieniom rozwoju lokalnego. Uczniowie klas społeczno – prawnych: 2H i 3H, poprzez grę planszową i materiały edukacyjne zrozumieją, czym jest zaangażowanie mieszkańców w rozwój miejscowości i skąd brać środki na finansowanie pomysłów, które zmieniają lokalną przestrzeń. Zapoznają się...

Więcej

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich. Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do...

Więcej