Obrady kolejnej sesji Rady Powiatu rozpoczęło złożenie przysięgi przez Grażynę Sochę, która została radną w miejsce Krzysztofa Pacuły, który zrezygnował ze swojego mandatu. Radni podczas sesji, która odbyła się 31 stycznia, przyjęli również plan pracy Rady Powiatu i Komisji Stałych Rady na 2019 rok. Radni mieli również m.in. okazję zapoznać się ze stanem bezpieczeństwa na terenie powiatu jarosławskiego. Raport w...

Więcej

Zgodnie z wieloletnią tradycją, styczeń to czas, kiedy Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego organizuje spotkanie opłatkowo-noworoczne. W tym roku przewodniczący Stanisław Kłopot zaprosił gości do Starostwa Powiatowego 21 stycznia. Byli m.in. samorządowcy, duchowieństwo, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji i urzędów a także organizacji i stowarzyszeń. Styczniowe spotkanie to czas podsumowań ubiegłego roku i kilku słów o planach na ten, który się rozpoczął....

Więcej

Rada Powiatu Jarosławskiego przyjęła budżet na rok 2019, podczas sesji, która odbyła się 21 grudnia. Propozycja Zarządu zyskała akceptację 22 radnych. Dochody planowane są na poziomie 169 mln złotych, wydatki to 164 mln zł.Starosta Tadeusz Chrzan przedstawiając radnym założenia budżetu mówił, że warto zwrócić uwagę szczególnie na ponad 26 mln zł wydatków inwestycyjnych. Wśród największych inwestycji w 2019 roku są...

Więcej

30 listopada odbyła się 2. sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Podczas obrad radni m.in. zgłosili swój akces do komisji stałych oraz wybrali jej przewodniczących. Zgodnie z nowymi przepisami obrady są emitowane „na żywo” i dostępne drogą internetową dla wszystkich chętnych, zarówno poprzez Biuletyn Informacji Publicznej, jak również stronę internetową Powiatu Jarosławskiego. Przedmiotem działania poszczególnych komisji jest: 1.       Komisja Budżetowa sprawy z...

Więcej

Starostą jarosławskim kadencji 2018 – 2023 pozostał dotychczasowy gospodarz Powiatu Tadeusz Chrzan. Został wybrany jednogłośnie. Przewodniczącym Rady Powiatu Jarosławskiego wybrano Stanisława Kłopota. Te i pozostałe rozstrzygnięcia osobowe zapadły podczas I sesji nowej Rady Powiatu, 20 listopada. Starosta jarosławski otrzymał 25 głosów, czyli zagłosował za nim cały skład Rady Powiatu. Zgłaszający jego kandydaturę radny Marek Kucab powiedział m.in. - Tadeusz Chrzan...

Więcej