Obrady 14. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego zdominowały wybory Starosty Jarosławskiego, przewodniczącego Rady Powiatu oraz nowego Zarządu Powiatu. W miejsce Tadeusza Chrzana, który został wybrany posłem na Sejm i złożył rezygnację z zajmowanej funkcji, nowym starostą jarosławskim został Stanisław Kłopot. Z kolei Przewodniczącym Rady Powiatu wybrano Mariana Fedora. Relacja TVP3 Rzeszów dostępna jest TUTAJ Zarówno nowy starosta, jak również przewodniczący Rady...

Więcej

11 października odbyła 13. nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Jedynym punktem obrad było przyjęcie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki praca oraz zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarosławski. Z okazji sesji Starostwo...

Więcej

24 września odbyła się 12. sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Centrum Opieki Medycznej za rok 2018. Podjęto również decyzję o zwiększenie budżetu w związku z przebudową dróg powiatowych. Podczas obrad radni jednogłośnie zdecydowali o pokryciu ujemnego wyniku COM za rok 2018 w kwocie 2 mln. złotych ze środków budżetu powiatu....

Więcej

Radni zebrali się na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Jarosławskiego by m.in. podjąć decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez organizatora, czyli Powiat Jarosławski umowy z operatorem - PKS Jarosław S.A. oraz na zawarcie przez Powiat Jarosławski porozumień zmieniających z powiatami: przeworskim i lubaczowskim. Obrady odbyły się 9 września a podjęta uchwała ma związek z podpisaniem umowy dotyczącej dofinansowania nierentownych...

Więcej

Podczas obrad 10. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie powiatowych inwestycji drogowych oraz wyrazili zgodę na zawarcie umowy z Wojewodą Podkarpackim. Dotyczy ona dopłaty z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Sesja odbyła się 19 sierpnia. Umowa z Wojewodą Podkarpackim dotyczy wniosku złożonego przez Powiat Jarosławski – także w imieniu dwóch innych samorządów powiatowych...

Więcej

O początku realizacji budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu oraz pożyczce dla publicznego przewoźnika, czyli PKS Jarosław. Te i inne decyzje podjęto na 9. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 29 lipca. Tadeusz Chrzan starosta jarosławski poinformował również radnych, że od 1 września rusza Szpitalny Oddział Ratunkowy w Centrum Opieki Medycznej, inwestycja za ponad 10 mln...

Więcej

Jednogłośnie udzielone przez radnych wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2018 Staroście Jarosławskiemu i Zarządowi Powiatu to jeden z efektów 8. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 27 czerwca. Radni podczas sesji przyjęli również deklarację w sprawie powstrzymania ideologii „LGBT” przez wspólnotę samorządową. - Pragnę podziękować, zarówno za wotum zaufania jak również udzielone absolutorium. To zobowiązanie...

Więcej

30 maja odbyła się 7. sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Podczas obrad radni zdecydowali m.in. o przesunięciu pieniędzy w budżecie, zapoznali się także z „Oceną Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018”, przygotowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Sesja była też okazja do złożenia gratulacji za wyróżnienia, które ostatnio stały się udziałem Powiatu Jarosławskiego. Wobec braku rozstrzygnięć w kolejnych kilku przetargach, dotyczących...

Więcej

Wyborem kandydatów do Rady Społecznej jarosławskiego szpitala oraz uchwałą dotyczącą możliwości finansowania jarosławskiego i powiatowego sportu, między innymi zajęli się podczas 6. sesji radni Rady Powiatu Jarosławskiego. Odbyła się ona 29 kwietnia. Radni do Rady Społecznej Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu wskazali Tadeusza Chrzana, Marka Sobolewskiego, Grażynę Strzelec i Kamila Dziukiewicza. Jako piąta osoba – wskazana przez wojewodę podkarpackiego –...

Więcej

Obrady 5. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 18 marca, upłynęły w dużej mierze pod znakiem zmian personalnych. Dotyczyły one zarówno Zarządu Powiatu Jarosławskiego, jak i samej Rady. Z udziału w zarządzie powiatu zrezygnował Marek Kucab. W jego miejsce starosta jarosławski Tadeusz Chrzan zaproponował radnego Krzysztofa Cebulaka. Ta propozycja spotkała się z jednogłośną aprobatą radnych. Ta decyzja przyniosła z...

Więcej