Jednogłośnie udzielone przez radnych wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2019 Staroście Jarosławskiemu i Zarządowi Powiatu, to jeden z efektów 23. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 29 czerwca 2020 r. - Dziękuję za udzielone mi i Zarządowi Powiatu wotum zaufania i absolutorium. Zobowiązuje mnie ono do dalszej ciężkiej pracy na rzecz mieszkańców powiatu jarosławskiego oraz...

Więcej

Już po raz trzeci sesja Rady Powiatu Jarosławskiego odbyła się w trybie zdalnym. Na jej początku starosta jarosławski, tradycyjnie w ostatnim czasie, poinformował szczegółowo o przebiegu epidemii koronawirusa na terenie powiatu jarosławskiego. Raport powstał na podstawie danych przekazanych m.in. przez Centrum Opieki Medycznej, Powiatowy Urząd Pracy i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jarosławiu. Radni usłyszeli także informację starosty jarosławskiego o przygotowaniach...

Więcej

21. sesja (zdalna) Rady Powiatu Jarosławskiego odbyła się 11 maja. Wśród podjętych decyzji - wielomilionowe inwestycje drogowe na terenie całego powiatu, w tym z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych oraz we współpracy z samorządami gminnymi. Starosta jarosławski Stanisław Kłopot poinformował także radnych o aktualnej sytuacji związanej z COVID-19 w powiecie, w tym o ponad 750 tys. złotych przeznaczonych od początku...

Więcej

Informacja o działaniach podejmowanych na terenie powiatu jarosławskiego, przeciwdziałających COVID-19, wyrażenie zgody przez radnych na kolejne inwestycje drogowe oraz zwiększenie wydatków powiatu na inwestycje w jarosławskim szpitalu, o tym m.in. rozmawiano podczas XX sesji Rady Powiatu Jarosławskiego. Odbyła się ona 28 kwietnia i po raz pierwszy przeprowadzono ja w formie zdalnej, za pośrednictwem internetu. - Na początku chciałbym podziękować wszystkim...

Więcej

Likwidacja dwóch liceów ogólnokształcących - do których od trzech lat nie był prowadzony nabór – w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie, to jeden z tematów 19. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 27 lutego. Podjęcie uchwał w sprawie likwidacji liceów ogólnokształcących w obydwu placówkach było spowodowane faktem, że...

Więcej

Radni powiatowi podczas sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 29 stycznia 2020 r., m.in. zatwierdzili do realizacji dwa projekty finansowane z Funduszu Pracy, które będą realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Rozmawiano o PKS Jarosław, a także wyłoniono skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Obydwa projekty dotyczące PUP w Jarosławiu, finansowane są z...

Więcej

Dobrym zwyczajem - kultywowanym od wielu lat, jest coroczne spotkanie noworoczno-opłatkowe powiatu jarosławskiego na progu rozpoczętego roku. Tym razem odbyło się ono 16 stycznia 2020 r. To także doskonała okazja do podsumowanie tych działań, które samorząd powiatowy podjął na rzecz powiatu jarosławskiego i jego mieszkańców. W spotkaniu, którego gospodarzem był przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor, uczestniczyli samorządowcy, księża, przedstawiciele...

Więcej

Rada Powiatu Jarosławskiego przyjęła budżet na rok 2020, podczas sesji, która odbyła się 19 grudnia 2019 r. Propozycja Zarządu zyskała akceptację 22 radnych, przy 22 głosujących, czyli jednogłośnie. Dochody planowane są na poziomie ponad 175 mln złotych (175.301.565,83 zł), wydatki to ponad 171 mln złotych (171.301.565,83 zł). Wśród największych inwestycji samorządu powiatowego w 2020 roku są m.in. zagospodarowanie poscaleniowe w...

Więcej

W czasie 16. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 28 listopada, radni zdecydowali m.in. o powołaniu obecnego starosty Stanisława Kłopota na przewodniczącego Rady Społecznej Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. W związku z ostatnimi zmianami w Radzie, dokonano też stosownych zmian w jej komisjach.   Zgodnie z nowymi przepisami dostosowano również nazwy części placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Jarosławski. Radni...

Więcej

Ślubowanie nowej radnej Rady Powiatu Jarosławskiego - Tatiany Kożak-Siary, powołanej w miejsce Tadeusza Chrzana, wybranego posłem w czasie ostatnich wyborów parlamentarnych i ustalenie wysokości wynagrodzenia starosty jarosławskiego (10 940 zł brutto). To m.in. wydarzyło się podczas kolejnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 15 listopada. Wspomniano także zmarłego niedawno radnego i członka Zarządu Powiatu, Jana Żołyniaka oraz przyjęto szereg uchwał,...

Więcej