Warsztat Terapii Zajęciowej w Jarosławiu jak nowy

  • Wydrukuj
  • Email
  • Warsztat Terapii Zajęciowej w Jarosławiu jak nowy. Zakończył się trwający od września ubiegłego roku remont Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarosławiu. - W 2020 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu złożyło do Starostwa Powiatowego w Jarosławiu wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III” – przypomina starosta jarosławski Stanisław Kłopot. Kwota uzyskanego dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosła 160 tys. złotych zł. - Projekt dotyczył remontu i modernizacji części parteru jednej z placówek PSONI Koło w Jarosławiu, czyli właśnie Warsztatu Terapii Zajęciowej – mówi Marta Kurpiel, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. - Liczba dorosłych osób niepełnosprawnych bezpośrednio korzystających z dofinansowania, wyniosła w przypadku realizacji tego projektu 50. uczestników. W ramach remontu i modernizacji wykonano między innymi wymianę instalacji elektrycznej. Dodatkowo niezbędny był remont i modernizacja łazienek i toalet oraz poszerzenie korytarza. Wyrównano także do jednego poziomu posadzki, w celu lepszej dostępności dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. - Dzięki remontowi nastąpiła  poprawa warunków rehabilitacji społecznej i zawodowej, zwiększyło się bezpieczeństwo i komfort podczas codziennych zajęć terapeutycznych osób z niepełnosprawnościami - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarosławiu – podsumowuje prace Ewa Grabuś, kierownik placówki.
  • Galeria

Zakończył się trwający od września ubiegłego roku remont Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarosławiu. - W 2020 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu złożyło do Starostwa Powiatowego w Jarosławiu wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III” – przypomina starosta jarosławski Stanisław Kłopot. Kwota uzyskanego dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosła 160 tys. złotych zł.     

- Projekt dotyczył remontu i modernizacji części parteru jednej z placówek PSONI Koło w Jarosławiu, czyli właśnie Warsztatu Terapii Zajęciowej – mówi Marta Kurpiel, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. - Liczba dorosłych osób niepełnosprawnych bezpośrednio korzystających z dofinansowania, wyniosła w przypadku realizacji tego projektu 50. uczestników.

W ramach remontu i modernizacji wykonano między innymi wymianę instalacji elektrycznej. Dodatkowo niezbędny był remont i modernizacja łazienek i toalet oraz poszerzenie korytarza. Wyrównano także do jednego poziomu posadzki, w celu lepszej dostępności dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. - Dzięki remontowi nastąpiła  poprawa warunków rehabilitacji społecznej i zawodowej, zwiększyło się bezpieczeństwo i komfort podczas codziennych zajęć terapeutycznych osób z niepełnosprawnościami - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarosławiu – podsumowuje prace Ewa Grabuś, kierownik placówki.