3,5 mln złotych (3.383.625,10 zł), to kwota na jaką zostaną dofinansowane nierentowne linie autobusowe obsługiwane przez PKS Jarosław w powiatach jarosławskim, przeworskim i lubaczowskim w roku 2020. Przypomnijmy, że samorząd powiatu jarosławskiego jest właścicielem tego przewoźnika. Dodatkowo powiat bieszczadzki, w którym komunikację publiczną również zapewnia PKS Jarosław, dostanie 290 tys. złotych. - Kwota 3,5 mln złotych przekłada się na dofinansowanie...

Więcej

Prawie 600 tysięcy złotych na pomoc dla niepełnosprawnych z powiatu jarosławskiego i to tylko w przypadku dwóch programów podjętych przez samorząd, a jest ich więcej. W tym roku dzięki dofinansowaniu z PFRON-u w ich domach zlikwidowano bariery architektoniczne montując na przykład windę, podjazdy oraz remontując łazienki. Część dostała też dofinansowanie do studiów ale także wsparcie zakupu protez i sprzętu komputerowego....

Więcej

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu zakończono prace remontowe i oddano do użytku odnowioną stołówkę dla wszystkich uczniów. OSW jest placówką prowadzona przez Powiat Jarosławski. W wyniku złożonego wniosku o uzyskanie dofinansowania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Szkoła Podstawowa nr 8 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu otrzymała kwotę...

Więcej

Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu gościł w tym tygodniu partnerów z Użgorodu (Ukraina) - uczestników projektu „Karpackie smaki na granicy dwóch kultur”. Rozpoczęto w ten sposób wspólną przygodę z kuchnią karpacką. W ciągu pięciu dni 36 użgorodzkich i jarosławskich uczniów wzięło udział w spotkaniach, warsztatach i wycieczkach. A początek tej przygody, to partnerstwo zawarte pomiędzy Powiatem Jarosławskim...

Więcej

Zgodnie z umową podpisaną 2 sierpnia blisko 50 mln złotych trafi na kolejne scalenia w powiecie jarosławskim! Obejmą one tym razem trzy miejscowości - Kramarzówkę, Węgierkę i Wolę Węgierską. Pieniądze przeznaczone w ostatnich trzech latach na scalenia w powiecie jarosławskim przekroczyły już 100 mln złotych i objęły 8 miejscowości na obszarze 9 tys. hektarów. Umowa z Zarządem Województwa Podkarpackiego została...

Więcej

Blisko 5 mln zł, a dokładnie 4 744 708,04 wyniosła wartość dwóch projektów edukacyjnych, które Powiat Jarosławski realizował w latach 2016 - 2018. Pierwszy z nich „Bliżej rynku pracy” dotyczył kompleksowego programu edukacji zawodowej, drugi „CKP kształci zawodowo” – wspierania kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu. Obydwa zostały dofinansowane w znacznej mierze z funduszy unijnych, w ramach...

Więcej

Zakończył się trwający 2 lata projekt Bliżej rynku pracy realizowany w dziewięciu zespołach szkół powiatu jarosławskiego. Wyposażono je w nowoczesne pracownie i sprzęt do praktycznej nauki kilku zawodów - związanych między innymi z weterynarią, gastronomią, grafiką a nawet obsługą dronów. Dzięki temu uczniowie - po skończeniu edukacji - nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy. Zobacz film TVP3 Rzeszów. Jest...

Więcej

Powiat Jarosławski został oficjalnym partnerem akcji "Przyłącz się, liczy się każdy oddech". Porozumienie podpisali w Jarosławiu prezes zarządu PSG Marian Żołyniak oraz starosta jarosławski Tadeusz Chrzan w obecności poseł Anny Schmidt-Rodziewicz. Dzięki porozumieniu Powiat Jarosławski otrzymał urządzenie pomiarowe ze stacją meteo. Dzięki niemu będzie możliwość monitorowania stężenia pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu. - Wyniki pomiarów będą prezentowane na wyświetlaczu...

Więcej

Ponad 35 milionów złotych trafiło na inwestycje w drogi powiatowe w 2018 roku. W samym Jarosławiu było to kilkanaście ulic i chodników na blisko 9 milionów złotych, licząc z łącznikiem miasta z autostradą A4 przez ulicę Pawłosiowską, który był współfinansowany ze środków unijnych. Jedną z ostatnich wykonanych inwestycji powiatowych w Jarosławiu jest ulica Bandurskiego. - Wśród największych inwestycji drogowych Powiatu...

Więcej

Karetka do transportu międzyszpitalnego, to nowy zakup jarosławskiej placówki, sfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu. Pojazd posiada najnowocześniejsze udogodnienia, może przewozić do trzech pacjentów jednocześnie. Koszt zakupu pojazdu wyniósł 160 tys zł. Warto przy okazji dodać, że jarosławski szpital w roku bieżącym dokonał zakupów niezbędnych sprzętów na kwotę ponad 5,8 mln złotych. - Dzięki karetce, wyposażonej m.in. w fotel przeznaczony...

Więcej